Vil ha regional styring på næringshjelpen

Runar Sjåstad fra Finnmark, Line Fusdahl fra Troms og Tomas Norvoll fra Nordland sitter i Nordnorsk Råd. (Foto: Nordland Fylkeskommune)
Innovasjon Norge må ha sterk regional forankring mener Nordnorsk Råd.

Innovasjon Norge må ha sterk regional forankring mener Nordnorsk Råd. 

For å kunne gjøre en best mulig jobb er det avgjørende at Innovasjon Norge har nærhet til bedriftene og regional forankring, mener et samstemt Nordnorsk Råd. Om alt skal styres fra Oslo vil det være vanskeligere for Innovasjon Norge å gjøre en god jobb. 

Regional tilpasning

Nordnorsk Råd har har denne uken hatt møte i Kirkenes, og diskutert blant annet Innovasjon Norge og regional næringsutvikling. Regjeringen arbeider nå med å effektivisere ordningene som skal bidra til å støtte og utvikle næringslivet. 

-Det må legges til rette for regional tilpassing av virkemidlene på en annen og bedre måte enn i dag. Å nedprioritere regionale ordninger til fordel for nasjonale programmer vil dermed ramme bedriftene i distriktene. Skal vi nå regjeringens mål om å ta hele landet i bruk, trengs virkemidler som er tilpasset regionale behov, sier leder av Nordnorsk Råd, Tomas Norvoll.


Regional kunnskap

Rådet mener fylkeskommunen som eier av Innovasjon Norge spiller en viktig rolle med sin regionale kunnskap. De er opptatt av å sikre fleksibilitet, og at regjeringen må legge vekt på den store forskjellen mellom fylkene og næringslivet i de ulike fylkene. 

- Næringslivet i de enkelte fylkene kan ha ulike behov ut fra forskjellene i næringsstruktur, arbeidsmarked og infrastruktur, sier Norvoll, og ber om fleksibilitet mellom ulike ordninger. 

Nordnorsk Råd består av toppolitikerne i Finnmark, Troms og Nordland, med partitilhørighet i både Ap, Høyre, Sp og Venstre.

 

Tags