Vil ha permanent internasjonal lufthavn

Avinor har søkt om at Lakselv lufthavn får permanent status som internasjonal lufthavn. Toll- og avgiftsdirektoratet har ingen store innvendinger.

Statushevingen for lufhavna i Lakselv ble sendt ut på høring 9. mars, skriver iFinnmark.

Lakselv Lufthavn har hatt midlertidig status som internasjonal lufthavn fram til 31. mai 2014. I Samferdselsdepartementets brev av 28. april 2009 er det uttalt at trafikkgrunnlaget på lufthavnen ligger langt unna det nivået som er satt som grense for å få internasjonal status, som er minst 10.000 internasjonale passasjerer årlig eller 200 internasjonale flybevegelser.