Vil ha medisinutdannelse i Finnmark

Et arbeidsutvalg ved UiTs medisinske fakultet vil gi medisinstudentene mulighet til å ta det siste studieåret i Finnmark, melder Dagens Medisin.

De siste fem årene har medisinstudentene hatt mulighet til å ta det sjette året i Bodø. I fjor ble det nedsatt et arbeidsutvalg som skulle se om man kunne bygge opp et tilsvarende tilbud i Finnmark.

- Vi mener at studentene bør få mulighet til dette. Vi har gode holdepunkter for å tro at desentralisert legeutdanning i Finnmark vil styrke rekrutteringen av leger til Finnmark og bidra til å stabilisere helsetjenesten, sier prodekan Inger Njølstad, som har ledet utvalget.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: