Vil ha lavere arbeidsgiveravgift i Bodø og Tromsø

Bodø Næringsforum og Næringsforeningen i Tromsøregionen jobber for å senke arbeidsgiveravgiften i Bodø og Tromsø. 

De finner det urimelig at offentlig vekst skal forsvare en avgift som kun betales av de to byenes små og mellomstore bedrifter. 

Nå har de to sendt brev til fire departement samt ESA. I brevet viser de til statistikk som argumenterer for 5,1 prosent arbeidsgiveravgift i Bodø og Tromsø. 

De to foreningene ber om at det brukes oppdatert og nyansert statistikk i videreføringen av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift (RDA). 


"Ser vi på sysselsettingsveksten i begge byene så har
denne i hovedsak funnet sted i offentlig sektor. Den private sysselsetningen er redusert i Bodø
de siste årene, og den har stagnert i Tromsø. Vi finner det urimelig at offentlig vekst brukes til
å forsvare en avgift som kun betales av byenes små og mellomstore bedrifter. På bakgrunn av
dette arbeider vi for at arbeidsgiveravgiften i Bodø og Tromsø må senkes fra 7.9 prosent til
5.1 prosent beregnet av brutto lønnskostnader. Vi mener dette tiltaket vil bidra til økt
sysselsettingsvekst i privat sektor, og en styrking av sektorens bærekraft da våre medlemmer
må ha mulighet til å bruke mer midler på FOU, innovasjon, økt sysselsetting, samt bedre
tilgjengeligheten for kundene." 

Les hele brevet her. 

Brevet støttes av Hovedorganisasjonen VIRKE, NHO Nordland, NHO Troms og NHO Finnmark, LO Nordland, LO Troms og LO Finnmark.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: