Vil ha innspill om levendelagring

Statsråd Elisabeth Aspaker vil ha innspill om levendelagring av torsk. 

Nå inviterer hun til innspillsmøte i Tromsø den 31. mars. Levendelagring av torsk kan bidra til større lønnsomhet i hvitfiskindustrien som på den måten kan få jevnere tilgang på råstoff enn i dag. 

Ved å levendelagre torsk kan landanleggene bli mindre sårbare for sesongvariasjoner. Fiskeriministeren ønsker bedre innsikt i erfaringer og status, avdekke eventuelle flaskehalser, og se om det er behov for å endre regelverket. 

Se dagsordenen for møtet her. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: