Vil ha fortgang på Reitan

Fylkestinget i Nordland ha et sterkt forsvar i nordområdene og uttrykker bekymring for den økende militære aktiviteten i Russland. 

Fylkestinget i Nordland krever fortgang i arbeidet med samlokaliseringen på Reitan, skriver Avisa Nordland.

Det vedtok politikerne i fylkestinget i går etter at uttalelsen ble lagt fram av Ap, KrF, V, Frp, Sp og Rødt. 

De mener blant annet at Orion-flyene på Andøya fortsatt må spille en viktig rolle, og de er bekymret for konsekvensene av en eventuell flytting av Kystvakten fra Sortland.  De understreker at samlokaliseringen av Forsvarets Operative Hovedkvarter og toppledelsen for Luftforsvaret på Reitan er en forutsetning for at Bodø, sentralt plassert i nordområdene, kan ivareta rollen som nasjonens forsvars- og beredskapshovedstad.