Vil ha flere unge gründere i Nordland

Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland.
Fylkesrådet i Nordland bevilger 1,1 millioner kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland.

Fylkesrådet i Nordland bevilger 1,1 millioner kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland.

- Fylkesrådet ønsker flere etableringer og vil stimulere dette arbeidet blant ungdom. Bevilgningen er en videreføring av entreprenørskapsopplæring i videregående skoler, samt høgskoler og universiteter, i 2015, opplyser fylkesrådsleder for næring, Arve Knutsen (KrF), i en pressemelding.

Pengene skal benyttes til utviklingstiltak og aktiviteter for lærere og elever i hele Nordland.

- Vi satser på å nå alle studiesteder i Nordland og øke bruken av Ungdomsbedrift på flere studieretninger i den videregående skolen, sier Oddleif Olavsen (H), fylkesråd for utdanning.

De to fylkesrådene har tro på skolene som en aktør for å skape flere nye og attraktive arbeidsplasser i Nordland. 

- Her er det Ungt Entreprenørskap Nordland kommer inn som inspirator og legger til rette for skolene. De skal bidra til å øke interessen for etablering av egen virksomhet og ha fokus på entreprenørskap, innovasjon og internasjonalisering, sier Olavsen.   

Ungt Entreprenørskap er en ideell og landsomfattende organisasjon som har som mål å utvikle barn og unges kreativitet og skaperglede, gjennom samspill både med utdanningssystemet og næringslivet. Organisasjonen har et nasjonalt sekretariat (UE Norge), og totalt 17 fylkesorganisasjoner.

Tags