Vil ha fart på arbeidet med Dunderlandsbanen

Et forsterket spor skal løfte Dunderlandsbanen fra 24 til 30 tonns akseltrykk. (Foto: Jernbaneverket).
Nordlandspolitikere engasjerer seg for Rana Gruber.

Nordlandspolitikere engasjerer seg for Rana Gruber. 


Det parlamentariske flertallet i fylkestinget i Nordland fikk i går en orientering fra ledelsen og fagforeningene ved Rana Gruber. For å kunne øke produksjonen ytterligere må jernbanen tåle høyere akseltrykk enn i dag, og det haster å komme i gang med oppgraderingen.  

Rana Gruber tar ut jernmalm som de frakter med jernbane fra Ørtfjell til Gullsmedvika i Rana, men kapasiteten på strekningen er per i dag for dårlig til at selskapet kan øke produksjonen. 


Felles uttalelse

Gruppelederne i Ap, KrF, SV og Sp sier i en felles uttalelse at de er enige med ledelsen og de ansatte i Rana Gruber om at det haster å komme i gang med detaljplanlegging av arbeidet som må gjøres for å øke tillatt akseltrykk på jernbanestrekningen. 

-Vi arbeider kontinuerlig med å gi næringslivet vårt bedre rammebetingelser. Denne oppgraderingen vil sikre at mineralnæringen gis mulighet til å hente ut mer malm over jernbanen, påpeker partiene. Gruppelederne uttrykker samtidig skuffelse over at regjeringen er passiv og ikke har satt av midler til dette i revidert nasjonalbudsjett. 


Vil møte samferdselsministeren 

-Denne saken er for viktig til at den blir liggende uprioritert i Jernbaneverket. Av den grunn vil flertallspartiene i fylkestinget foreslå en uttalelse fra fylkestinget som ber ministeren gi et tydelig oppdrag til Jernbaneverket, understreker gruppelederne Jørgen Bikset (Ap), Peter Eide Walseth (KrF), Marit Tennfjord (SV) og Jon Tørset (Sp).

Fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen (Ap) sier hun vil be om et møte med samferdselsministeren for å diskutere denne saken. 
Tags