Vil ha delt flyplassløsning på Helgeland

Avinor har oppgaven å detaljplanlegge ny lufthavn ved Mo i Rana. Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling
Fylkesrådet i Nordland anbefaler at det bygges en ny flyplass i Mo i Rana, samtidig som Mosjøen lufthavn beholdes.


Fylkesrådet i Nordland anbefaler at det bygges en ny flyplass i Mo i Rana, samtidig som Mosjøen lufthavn beholdes.

- Det gjør vi fordi dette alternativet skaper best forutsetninger for videreutvikling av Helgeland, sier fylkesråd for samferdsel, Willfred Nordlund (Sp), i en pressemelding.

Urbanet Analyse har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, kartlagt de regionale konsekvensene av å endre lufthavnstrukturen på Helgeland. Nordland fylkeskommune har, i tillegg til å komme med en egen uttalelse, blitt bedt om å hente innhente høringsuttalelser fra relevante parter.

I utredningen fra Urbanet Analyse vurderes tre alternativer til framtidig lufthavnstruktur. I anbefalingen som ble vedtatt tidligere i dag går fylkesrådet for alternativ 2:

- Fylkesrådet anbefaler at fylkestinget går for alternativ 2; «Bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana (rullebane 2200 m), som erstatter eksisterende lufthavn (Røssvoll), uten øvrige strukturendringer.», heter det i pressemeldingen.

- Vi mener derfor at regjeringen snarest bør komme med en avklaring om finansiering og realisering av ny lufthavn ved Mo i Rana, sier Nordlund.

Tags