Vil ha barneskole i entreprenørskap

- Vi ønsker å etablere en profilskole innen entreprenørskap. Og dette vil i så fall bli den første barneskolen i landet som har en slik profil, sier initiativtakerne på Neverdal i Meløy.

- Meløy kommune ønsker å legge ned enten Spildra eller Neverdal skole, for å spare penger. Det er med bakgrunn av at vi ønsker å opprettholde begge nærskolene at vi nå vil opprette en privatskole i Neverdal.

Det sier Einar Sandaa som sammen med Elise Karlsen, Kjersti Gjøviken, Britha Solbakken, og til sammen 14 personer, har startet en arbeidsgruppe som nå jobber for å opprette privatskolen, melder Avisa Nordland.

Arbeidsgruppen har vurdert forskjellige modeller, deriblant Montessori, for den nye skolen. Men de påpeker at det ikke er en slik modell de ønsker.

- Den nye privatskoleloven, som har vært på høring og nå er til behandling i departementet, åpner for profilskoler, altså skoler som har klare profiler som for eksempel kunst eller idrett, sier Sandaa til avisen.