Vil ha 18 kommuner i Nord-Norge

Slik vil NHO at kommunekartet skal tegnes opp i Finnmark og Nord-Troms. (Grafikk: NHO)
NHO har ryddet i kommunekartet.

NHO har ryddet i kommunekartet.  


Norges 428 kommuner er blitt til 77 i det nye kartet som i dag ble lansert på NHOs nettside. I Nord-Norge er det ideelt med 18 kommuner mener næringslivsorganisasjonen. Seks i Finnmark, fire i Troms, og åtte i Nordland.

For å komme fram til løsningen har regionkontorene i organisasjonen analysert befolkningsutviklingen og vurdert pendlingstallene for å se hvilke innbyggere som tilhører samme arbeidsregion. Bo- og arbeidsmarkedene har sammen lagt grunnlaget for den nye kommunen.  

- Større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedriftene og for innbyggerne, sier NHO-sjefen Kristin Skogen Lund.  


Hvis du lurer på hvilken kommune NHO har plassert deg i kan du søke selv i det interaktive kartet her. 


 

Tags