Vil gjøre marin biomasse til verdifulle produkter

UiT satser nå sterkt på å bli ledende på flere forskningsområder. Blant annet på hvordan marin biomasse som tang, bunndyr og fiskeavfall kan utnyttes.

UiT satser nå sterkt på å bli ledende på flere forskningsområder. Blant annet på hvordan marin biomasse som tang, bunndyr og fiskeavfall kan utnyttes bedre.

Tidligere i høst vedtok rektoratet å tildele midler og stipendiatstillinger til sine fire første tematiske satsinger, Drivkraft i nord, melder nettsidene til UiT.

Det betyr at UiT mener disse fire forskningsområdene er så lovende, at de får ekstra penger og stillinger fra 2016 til 2020 for å utvikle seg til å bli skikkelige gode. De tematiske satsingene er også et svar på Kunnskapsdepartementets oppfordring til at universitetene i Norge burde få en tydeligere profil

MarVal er et av de fire satsingsområdene til UiT. Det er et prosjekt som har til hensikt å forske fram verdifulle produkter av hittil uutnyttet marin biomass