Vil gjøre det enklere for norsk sjømat

Fiskeriministeren ønsker å fjerne handelshindringene norsk sjømat møter i EU.

Fiskeriministeren ønsker å fjerne handelshindringene norsk sjømat møter i EU. 

Tirsdag møtte fiskeriminister Elisabeth Aspaker den tyske landbruks- og matministeren, Christian Schmidt, for politiske samtaler. På dagsorden sto de pågående forhandlingene om Norges EØS-bidrag og markedsadgangen for norsk fisk. 

EU er det viktigste markedet for norsk sjømat. 62 prosent av fisken som ble eksportert i 2014 gikk til en EU-nasjon. 
- Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og et tungvint tollkvoteregime i EU-markedet. Å fjerne hindringer vil være gunstig både for EUs bearbeidingsindustri, som er vesentlig avhengig av import fra Norge, men og for norsk sjømatnæring, sier Elisabeth Aspaker. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: