Vil gjøre det enklere for norsk sjømat

Fiskeriministeren ønsker å fjerne handelshindringene norsk sjømat møter i EU.

Fiskeriministeren ønsker å fjerne handelshindringene norsk sjømat møter i EU. 

Tirsdag møtte fiskeriminister Elisabeth Aspaker den tyske landbruks- og matministeren, Christian Schmidt, for politiske samtaler. På dagsorden sto de pågående forhandlingene om Norges EØS-bidrag og markedsadgangen for norsk fisk. 

EU er det viktigste markedet for norsk sjømat. 62 prosent av fisken som ble eksportert i 2014 gikk til en EU-nasjon. 
- Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og et tungvint tollkvoteregime i EU-markedet. Å fjerne hindringer vil være gunstig både for EUs bearbeidingsindustri, som er vesentlig avhengig av import fra Norge, men og for norsk sjømatnæring, sier Elisabeth Aspaker. 


Tags