- Vil forsvare basene på Kola

-Russland er villig til å strekke seg langt for å forsvare sine ressurser.

- Situasjonen i nord er stabil, men Russland er villig til å strekke seg langt for å forsvare sine ressurser.

Det sier Russlandekspert Kristian Åtland. Han er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han blant annet arbeider med russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt sikkerheten i Nordområdene. 

- Vi må kunne si at situasjonen i nord er stabil, men det er klart at det som har skjedd med Russlands intervensjon i Ukraina og Krimhalvøya har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Russlands forhold til Europa har forverret seg og forholdet mellom Russland og NATO er dårligere enn noen gang etter den kalde krigen. Det kan ha innvirkning på risikoen for konflikt inordområdene, sier Åtland til Nordlys.