Vil bygge jernbane fra London til New York

Russere vil bygge transsibirsk motorvei og jernbane.
Russere vil bygge transsibirsk motorvei og jernbane.

Målet er å knytte Russland og USA tettere sammen. Det er The Siberian Times som skriver at Vladimir Yakinin, president for russiske Railways, har presentert en rapport om mulighetene for å bygge jernbane og motorvei så og si nordkalotten rundt, under et møte i Academy of Science i Moskva. 

Planen er å bygge en ny motorvei sammen med den eksisterende transibirske jernbanen, utvide jernbanestrkeningen samt legge nye olje- og gassledninger. Veien skal kobles sammenmed eksisterende veinett i Vest-Europa og Asia. 

Det som kanskje er mest spennende er hvordan ferdselsåren skal krysse Beringhavet og komme inn i Alaska. Det smaleste punktet mellom Alaska og Russland er på ca 88 kilometer, men hvordan vei og jernbane skal krysse havstykket står det ingenting om i rapporten. 

Tags