Vil bruke droner i Arktis

Med økende aktivitet i Arktis er det viktig å bedre norsk miljøovervåkning og redningsberedskap i nord, droner kan være en del av løsningen viser en ny rapport fra Teknologirådet.

Med økende aktivitet i Arktis er det viktig å bedre norsk miljøovervåkning og redningsberedskap i nord, droner kan være en del av løsningen viser en ny rapport fra Teknologirådet.

– Nå varmes det opp i Arktis, med utsikter til både økende skipstrafikk, turisme og militær tilstedeværelse. Og det finnes store olje, gass og mineralforekomster i området. Droner kan gi norske myndigheter og næringsaktører bedre beredskap og oversikt i havområdene i nord, sier Åke Refsdal Moe, prosjektleder i Teknologirådet.

Regjeringen har slått fast at nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, både strategisk og økonomisk. Stortinget har fremhevet at Norge skal være en ledende polarforskningsnasjon.

Norge har ansvar for havområder som er syv ganger større enn fastlandet, og 80 prosent av områdene ligger nord for polarsirkelen. I tillegg har vi internasjonale forpliktelser til å drive søk og redningsarbeid i Arktis som vi med dagens teknologiske kapasitet har vanskelig for å oppfylle skriver teknologirådet.

– Teknologirådets ekspertgruppe mener at ubemannede sivile droner er en rimelig og effektiv måte å øke norsk kapasitet og tilstedeværelse i våre arktiske havområder, og at droner bør bli et viktig redskap i oljevernberedskap, søk og redning, og overvåkning av is og miljø i Arktis, sier Moe.

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: