Vil bedre sikkerheten i havbruksnæringen

Nå skal risikoen for arbeidsulykker i havbruksnæringen kartlegges og reduseres. (Foto: NTNU)
Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut om den sterke veksten i havbruksnæringen har gått på bekostning av sikkerheten til de som jobber innenfor havbruk.


Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut om den sterke veksten i havbruksnæringen har gått på bekostning av sikkerheten til de som jobber innenfor havbruk.

Havbruk har gått fra å være attåtnæring til å bli storindustri. Nå skal et forskningsprosjekt finne ut om denne veksten har gått ut over sikkerheten til de som jobber i næringen.

En tidligere undersøkelse viser at sikkerheten for ansatte har blitt bedre de siste par årene, men at mange nestenulykker og uønskede hendelser aldri blir rapportert inn. Dermed mister selskapene muligheten til å lære av feil og gjøre nødvendige tiltak. Toppene i aktivitetsnivå har også vist seg å by på ekstra risiko. En tredel av ansatte i undersøkelsen sier seg for eksempel enige i at man i noen tilfeller må bryte sikkerhetsreglene for å møte produksjonskrav.

- Uvettig formell sikkerhetsstyring kan gå på bekostning av uformelt sikkerhetsarbeid, sier forsker Kristine Vedal Størkersen ved NTNU Samfunnsforskning i en pressemelding.

Prosjektet utføres av SINTEF Ocean, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning og er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd.
Nøkkelord