Viktig med et solid forsvar i nordområdene

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) har klare forventninger til torsdagens statsbudsjett. (Foto: Christine Karijord)
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener Norge som nasjon og medlem av NATO er tjent med solid militær tilstedeværelse i nordområdene. Dette kom fram i høringen om Forsvarssjefens fagmilitære råd i Oslo mandag.


Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) mener Norge som nasjon og medlem av NATO er tjent med solid militær tilstedeværelse i nordområdene. Dette kom fram i høringen om Forsvarssjefens fagmilitære råd i Oslo mandag. 


- Dette er en region preget av samarbeid mellom nasjoner, blant annet innen fiskeri, søk og redning og miljøvern, sier Norvoll, og advarer mot at ledelsen av Kystvakten militariseres og flyttes til Bergen.

Fylkesrådslederen peker på at både overvåkingsflyene Orion og Kystvakten spiller en viktig rolle i både sivil og militær beredskap.Selvmotsigende

- Det er et paradoks at flytting fra Andøya, Sortland og Bardufoss begrunnes med å kutte kostnader, men at det ikke sies noe om hva det vil koste å etablere Rygge på nytt som flybase. Vi må få alle tallene på bordet, sier Norvoll.

I den gjeldende langtidsplanen til Forsvaret ble det vedtatt at Generalinspektøren for Luftforsvaret og Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat skal samlokaliseres med Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen 1 oktober la fram sitt fagmilitære råd, argumenterte han mot samlokaliseringen på Reitan. Og sa da at «det er vesentlige kostnader forbundet med å flytte Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan».

- Samtidig som kostnader med å etablere Rygge som en ny base i Luftforsvaret ikke gjøres synlig, for dette koster, sier Norvoll.
 

Ikke tøm nordområdene


- Alle flytte- og etableringskostnadene må på bordet før avgjørelsen om hvordan Forsvaret skal se ut i framtida avgjøres, sier Norvoll.

Norvoll mener Norge som nasjon vil tape på at Forsvaret tømmer nordområdene for ledelse. 

- Norge er ikke tjent med å tømme nordområdene for ledelse. Og Forsvarets tilstedeværelse i nord er fredsbevarende, noe vi ser blir særs viktig i tiden framover, sier Norvoll.

 

Runar Sjåstad Foto: Finnmark fylkeskommune
Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark har ambisjoner for aktiviteten i Porsanger og Sør-Varanger (Foto: Finnmark fylkeskommune)
Tydelige ambisjoner

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap), i Finnmark fylkeskommune er også tydelig på sine ambisjoner for Forsvaret i nordområdene og Finnmark.  

- Vårt fokus rettes mot Forsvarets ressurser i nord og aktiviteten i Porsanger og Sør-Varanger, sier Sjåstad, som i dag legger fram et høringsinnspill i møte med forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Han mener forsvarssjefens militærfaglige anbefaling er det viktigste innspillet i arbeidet med Regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

- Nordområdene krever langsiktige prioriteringer gjennom generasjoner for å sikre stabilitet, samarbeid og bærekraftig vekst. Gjennom flere nasjoners interesse for nordområdene veves energi-, nærings-, og miljøpolitikk direkte inn i utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk, heter det i Finnmark Fylkeskommunes høringsinnspill til Forsvarssjefens fagmilitære råd.
 

Økende interesse


I innspillet kommer det også fram at dialogen med Russland er avgjørende for en stabil og tilfredsstillende utvikling for å ivareta interessene i nord:

- Norge har lange tradisjoner med den «doble» politikk ovenfor Russland. Finnmark Fylkeskommune sin rolle i det bilaterale samarbeide er spesielt viktig i forhold til en god dialog i nord.

- I det store globale bildet ser vi også at stormaktenes økende interesse for nordområdene. Russland gjenoppbygger sitt forsvar for å dekke større områder, og strategiske våpenressurser er plassert i nord. Kinas interesse og tilstedeværelse øker. Nordområdene er i sterkere grad blitt et strategisk område som kan utløse et spekter av hendelser.

Fylkeskommunen mener Forsvarets stasjoner i Finnmark må prioriteres videre. Dette gjennom aktiv tilstedeværelse for Orion, egne helikoptre, høyt ambisjonsnivå for nye ubåter, økt tilstedeværelse for kystvakt, en styrker hær og økt fokus på tilrettelegging for mottak av NATOs responsgruppe gjennom alliert trening.
Fylkesrådsleder i Troms og leder av nordnorsk råd, Cecilie Myrseth (Ap), sier i en pressemelding at omstillingene varslet innen forsvaret en av de viktigste sakene de kommende to årene. Myrseth er klar på at det er uheldig at Forsvarssjefen vil nedprioritere militær tilstedeværelse og operativ kapasitet i nordområdene. (Foto: Christine Karijord)

Tags