- Viktig å fortsette samarbeid med Russland

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen støtter synspunktene til programkoordinator Andreas Østhagen ved Institutt for forsvarsstudier. (Pressefoto: Arbeiderpartiet)

- Vi må fortsette å jobbe for å bevare den dialogen vi har med Russland, sier stortingspolitiker Eirik Sivertsen (Ap). Regiondirektør i NHO Troms, Trond Skotvold, er enig. Han mener det er viktig å skille mellom straffetiltak som følge av Ukrainakrisen, og nordområdesamarbeid.

I en kronikk i High North News før helgen skrev programkoordinator Andreas Østhagen ved Institutt for forsvarsstudier om Ukrainakrisens betydning for nordområdepolitikken.

Han bruker Canada og USAs beslutning om å boikotte et arbeidsgruppemøte i Arktisk råd, som nylig ble arrangert i Moskva, som et direkte eksempel på hvordan Ukrainakrisen er i ferd med å påvirke samarbeidet i nord.

Østhagen minner om at Russland er den største av alle de arktiske aktørene, og at landets deltakelse i Arktis-relaterte avtaler er avgjørende for å sikre en ansvarlig utvikling i regionen.

 

Avsporing

- I form av direkte samarbeid i nord har ekskludering av Russland eller boikott av ulike arktiske møter potensial til å avspore de relativt godt etablerte samarbeidsformene som har utviklet seg i Arktis, mener Østhagen.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland, Eirik Sivertsen, er enig i synspunktene.

- Jeg synes det Andreas skriver er bra. Vi må fortsette å jobbe for å bevare den dialogen vi har med Russland.

Sivertsen sier han ønsker flere treffpunkter - både regionalt og nasjonalt - og at det med fordel kan tas flere initiativer fra norsk side.

- Vi skal fortsatt være tydelige på standpunktene vi har i forhold til situasjonen i Ukraina, og bruke de anledningene vi har til å si hva vi mener ovenfor russiske, offisielle representanter. Men det blir helt feil å dra dette inn i møter med Arktisk råd, sier han.

Regiondirektør for Næringslivets Hovedorganisasjon i Troms, Trond Skotvold, støtter også Østhagens synspunkter.

 

- En god analyse

- Jeg synes kronikken er veldig bra, og det er en god analyse. Jeg tror Østhagen har rett i det han sier. Han tegner et bilde der de landene som har minst å tape på å gå inn å jobbe for straffetiltak, også er de som har minst å tape i forhold til at de ikke har så mye samarbeid med Russland.

Skotvold mener det på ingen måte vil være klokt å «avslutte» samarbeidet med Russland.

- Vi kan ikke stille oss slik til at vi mister muligheter for samarbeid. Det står for mye på spill både for Norge og Russland. Samarbeidet mot Arktis og nordområdene er viktig, sier han og eksemplifiserer med grenseoverskridende samarbeid innenfor både fiskeri, olje- og gass.


- Uheldig om det rammer samarbeid

Regiondirektøren viser også til det viktige folk til folk-samarbeidet i nord, som blant annet  grenseboerbevisene utstedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) bidrar til.

Formålet med disse er kort og godt å forenkle grensepasseringer for nordmenn og russerne som bor i grenseområdene. Med dette i hånden har man rett til et ubegrenset antall grensepasseringer, med opphold på inntil 15 dager i grenseområdene.

- De linjene vil jo være der uansett, med mindre mulighetene skulle trekkes tilbake, kommenter Skotvold.

Han sier NHO Troms selvsagt stiller seg bak regjeringens sanksjoner i forbindelse med Ukrainakrisen, men at han personlig synes det vil være uheldig om nordområdesamarbeidet skal lide som en følge av det.

Her finner du kronikken skrevet av Andreas Østhagen.

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: