Viktig for arktisk profil at Norge fortsatt har en selfangstnæring

Årsmøtet i Fiskebåt vil diskutere selfangstnæringens framtid med Nærings- og fiskeridepartementet.

Årsmøtet i Fiskebåt vil diskutere selfangstnæringens framtid med Nærings- og fiskeridepartementet. 

Havfiskeflåtens organisasjon holdt sitt årsmøte forrige uke, og ber i en uttalelse om at Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til et møte for å diskutere selfangst. 
Etter at departementet fjernet tilskuddsordningen for selfangst for inneværende år er næringen i realisten lagt ned. Det kom ikke noe forvarsel om at tilskuddet skulle fjernes, og det ble heller ikke laget en plan for avvikling av tilskuddet. 

Fiskebåt mener det er viktig å fortsatt ha en selfangstnæring, og viser blant annet til den historiske rollen selfangstnæringen har hatt gjennom tidene for å legitimere norske krav i Arktis. For å opprettholde en troverdig profil i nordområdene er det viktig med fortsatt norsk aktivitet. 

Nå krever organisasjonen at departementet kommer næringen i møte med en nedtrappingsplan for tilskuddet, slik at næringen blir i stand til å stå på egne ben innen gitt tid. 

Tags