- Vi er ofte på besøk i nord, hilsen regjeringen

- Regjeringsmedlemmer og embetsverket er ofte på besøk i nord, skriver regjeringen i ei nyhetsmelding om høstens planlagte stortingsmelding om nordområdene. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret
Forleden gjorde regjeringen meg oppmerksom på at den regjerer også i nord. Eller som det var formulert i ei melding på regjeringens hjemmeside: - Regjeringsmedlemmer og embetsverket er ofte på besøk i nord, hilsen regjeringen.no.

Det er fint, tenkte jeg. Vi nordlendinger er glade i besøk, og vi drar også gjerne på besøk. Så lenge vi kan fly og ikke må løse fergebillett.

Og det kan, for alt jeg vet, ha vært lagt ut meldinger fra regjeringen med mindre oppsiktsvekkende nyheter enn at statsrådene ofte er på besøk i nord.

Vi vet det

Regjeringen ville også fortelle oss at vi er viktig.

- Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde, stod det nyhetsmeldinga.

Merk: I en tidligere versjon av denne kommentaren ble nyhetsmeldinga beskrevet som ei pressemelding. Det riktige er at regjeringen la ut en nyhetsmelding på sine hjemmesider.

Vi visste det fra før, men det er greit å få det repetert. At det fortsatt er slik, mener jeg.

- Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. Det er snart ni år siden den forrige meldingen ble lagt fram, og mye har endret seg siden den gang, het det videre nyhetsmeldinga.

Det er snart ni år siden den forrige stortingsmeldingen om nordområdene ble lagt fram, men det er også ganske nøyaktig ett år siden den samme regjeringen fortalte at den skulle legge fram en ny stortingsmelding om det samme området, nordområdet, høsten 2020.

Vi vet det også

I januar i fjor stod kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland stod på talerstolen under Arctic Frontiers i Tromsø og fortalte det samme.

Vi hørte det samme under Arendalsuka i fjor høst, og det ble kraftig understreket da statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram 7. oktober i fjor. I tillegg har det vært en del av budskapet fra enhver statsråd som «har vært på besøk i nord» det siste året.

Men altså likevel presisert på nytt for bare et par dager siden.

Vi vet at den kommer. Derimot vi vi vet lite om den politiske prosessen fram mot ferdig stortingsmelding, og derfor lite om hvor godt den er forankret politisk og geografisk.

Må ikke siteres

Meldinga skrives i Utenriksdepartementet, men «involverer» hele regjeringen, står det på regjeringens hjemmeside.

Det har vært innspillsmøter, står det videre, i Vadsø, Tromsø, Bodø og Karasjok.

Fra før vet vi at grunnlagsmaterialet for i alle fall et innspillsmøtene, laget av den Bergensbaserte forskningsinstitusjonen NORCE på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ikke skulle siteres. Eller «not to be quoted», som det var formulert på hver eneste side i dokumentet.

Problemet er ikke at vi ikke vet at det skal komme en stortingsmelding om nordområdene i løpet av høsten. Men det vil være et problem dersom prosessen rundt stortingsmeldinga mangler politisk styring og involvering fra det geografiske området den skal omhandle.

Fallskjermpolitikk

Det er vel og bra å dra på besøk til Karasjok og andre steder i Nord-Norge, men for ei regjering som er nesten rensket for nordnorske statsråder er det ikke tilstrekkelig å sende statsråder og embetsverk på besøk.

Da amerikanerne våknet til Donald Trump som president, begynte en selvransakelse blant amerikanske politikere og journalister. De hadde i fellesskap bommet på opprøret og misnøyen som levde utenfor de amerikanske storbyene.

Foran årets amerikanske valg reiser både pressefolk, forskere og politikere rundt som bisvermer for å fange den amerikanske stemningen. De finner den kanskje, men det kan fort bli det som på amerikanske kalles «parachute mentality», eller «parachute journalism». I journalistikken handler det om å bli kastet inn i en situasjon man mangler kunnskap om, for så å reise hjem med den historien man på forhånd hadde bestemt seg for å skrive.

 «Fallskjermpolitikk» klinger ikke like godt, men det kan bli resultatet dersom politikken ikke forankres i det miljøet den skal analysere.

Nå er det heldigvis fortsatt lenge igjen til høsten, og kanskje er beskjeden som kom forleden først og fremst en påminnelse til avsenderen selv, regjeringen.no.

En intern beskjed om at dette arbeidet skal tas på alvor, fordi nordområdene både økonomisk og strategisk er svært viktig for nasjonen Norge.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: