Miljøaktivister for retten og teltleire fjernet: Søppelkrigen i Nord-Russland tilspisser seg

Denne videoen viser sammenstøtene mellom politi og miljøaktivister nær Sjies i Arkhangelsk mandag denne uken. Politiet gir demonstrantene to minutter på å fjerne seg, før de går til arrestasjoner. Ivan Tsjelpanov filmet her selv sin egen pågripelse.

Fem aktivister er arrestert og flere av teltleirene rundt den planlagte søppelfyllingen ved Sjies i Arkhangelsk er fjernet. – Vi er alle klare til å gå i fengsel for denne saken, sier Ivan Tsjelpanov, som torsdag må møte i retten.

En dramatisk video viser hvordan politiet går til aksjon mot en gruppe miljøaktivister, som i to måneder har sperret flere veier fram til en planlagt søppelfylling i en skog i Arkhangelsk fylke i Russland.

Den 20 år gamle aktivisten Ivan Tsjelpanov filmet sin egen pågripelse mandag denne uken. Han brukte seg selv som menneskelig skjold i forsøket på å stoppe forsyningen av drivstoff til anleggsområdet.

Politiet siktet ham, og i dag må han møte i retten sammen med fire andre arresterte personer.

– Vi vil forsøke å stoppe byggingen med alle juridiske virkemidler. Dette er ikke de siste arrestasjonene av demonstranter, arrestasjonene vil bare fortsette. Jeg møter i retten i dag, tar imot min dom og reiser tilbake til Sjies, sier Tsjelpanov til High North News.

Godt organiserte aktivister

Byggingen av en 5000 dekar stor fylling for usortert avfall fra Moskva-regionen har sparket i gang et engasjement og sinne som selv overrasker russere.

I to måneder har flere hundre lokale aktivister nærmest beleiret området rundt en nedlagt togstasjon helt sør i Arkhangelsk fylke, på grensen til republikken Komi.

Med et stort system av vaktposter, veisperringer og teltleire har aktivistene effektivt satt en stopper for bygningsarbeidene.

De som frivillig bor på skift her ute i skogen her i Nordvest-Russland er helt ordinære personer, fra alle samfunnslag. Det som forener dem er et stort sinne mot føderale myndigheter, som ikke har klart å gjøre noe med Russlands enorme og voksende avfallsproblem.

Og mot regionale styresmakter, som har latt private selskaper få lov til å bygge fylling i urørt og sårbar natur.

De siste ukene har spenningen mellom aktivister på den ene siden og politiet og private sikkerhetspersonell, på oppdrag for utbyggeren, på den andre siden, økt.

I dette skogsområdet helt sør i Arkhangelsk fylke planlegges det å deponere 500.000 tonn usortert avfall hvert år, i 20 år framover. Planene har gjort russerne i området rasende.

Søppelkrigen i Nord-Russland

Det er planlagt en søppelfylling på 5000 dekar like ved Sjies jernbanestasjon sør i Arkhangelsk fylke.

Anleggsarbeidene startet sommeren 2018.

Søppelfyllingen skal hvert år ta imot 500.000 tonn usortert søppel fra Moskva-regionen, i en periode på 20 år.

Planene har satt i gang store lokale protester. Siden slutten av februar har lokale aktivistgrupper fysisk blokkert alle veiene inn til anleggsområdet for å kutte forsyningslinjen for drivstoff.

Tidligere denne uken kulminerte det i flere arrestasjoner, fjerning av teltleirer og beslaglegging av utstyr.

– Vi befinner oss i et område av Russland der ingen lover gjelder, sier Nikolaj Viktorov, en av lederne bak protestene.

Fra en brakkerigg i nærheten av landsbyen Urduma sørvest for Sjies jernbanestasjon holder han kontakt med aktivistene lenger inne i skogen.

Viktorov forteller at politiet tirsdag plukket med seg en av antennene som ble brukt til internkommunikasjon mellom de ulike leirene.

– To husvogner er også fjernet. I natt var det 15 aktivister inne i teltleirene, nå på dagen litt flere. Det er et stort oppbud av politi der inne nå. Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det er mange. De forsøker å gjenopprette forsyningene av drivstoff til anleggsmaskinene, forteller Viktorov.

– Hvem er det som vil seire i denne «søppelkrigen», tror du?

– Folket vil selvsagt vinne, sier Viktorov.

Ber presidenten rydde opp

Tsjelpanov sier han kommer til å kjempe til siste slutt for å forsøke å stoppe utbyggingen av søppelfyllingen.

– Alle som er her ute er klar for å gå i fengsel for denne saken, ikke bare meg. Vi vil kjempe imot denne ulovlige byggingen til vårt siste åndedrag, sier Tsjelpanov.

Kampen mot søppelfyllingen i Sjies handler i stor grad om miljø, og er foreløpig ikke et politisk opprør.

Tsjelpanov bor i landsbyen Madmas noen kilometer unna Sjies og er redd for hva deponering av usortert søppel kan bety for naturen rundt.

– Vi håper at vår president vil lytte til oss og stoppe denne byggingen. Det er få slike rene og urørte steder igjen i Russland, og vi vil holde vår nordlige region ren, sier Tsjelpanov.

A scarecrow wearing a gas mask shows the way to Shies.

Nøkkelord