To verdensarvsentra til Nord-Norge

Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs ekslusive liste over verdensarvområder på grunn av det unike kulturlandskapet, som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur over lang tid. det ble særlig lagt vekt på den unike ærfugl- og duntradisjonen. (Foto: Turidaa/Wikimedia)
Tre av de norske verdensarvområdene ble i dag autorisert som verdensarvsentra, to av dem ligger i Nord-Norge: Bergkunsten i Alta og Vegaøyan.

Tre av de norske verdensarvområdene ble i dag autorisert som verdensarvsentra, to av dem ligger i Nord-Norge, Bergkunsten i Alta og Vegaøyan. 

Det tredje senteteret skal ligge ved Geirangerfjorden i verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap. 

Verdensarvsentrene skal være besøkssentra for alle som ønsker informasjon om verdensarvkonvensjonen og aktiviteter knyttet til verdensarven, og de tre norske sentrene ble i dag autorisert for oppgaven av Klima- og miljødepartementet. Gjennom autoriseringen er det sikret at sentrene oppfyller visse krav, til blant annet kvalitet på informasjonen og veiledningen som gis. 

- Jeg er stolt over å kunne autorisere de tre første norske verdensarvsentrene. Dette er en viktig merkedag i arbeidet med å følge opp verdensarvpolitikken, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. 


Verdensarvsentrene skal være motorer i arbeidet med å forankre verdensarven i lokalbefolkningen, i tråd med forpliktelsene som ligger i verdensarvkonvensjonen. De skal også sikre informasjon om hva verdensarven står for, og hvor viktig den er både nasjonalt og internasjonalt.


Autorisasjonen som er gitt gjelder for fem år av gangen, og kan gis på nytt dersom alle vilkårene er oppfylte. Klima- og miljøverndepartementet skal bevilge penger til den daglige driften, utstillinger og natur- og kulturminneveiledning. Det gis også penger til å utvikle utstillinger om verdensarven, og finansierer en basisutstilling om verdensarven som skal inngå i alle de tre sentrene. 


Tags