Venstre blokkerer regjeringens kvoteønske

Venstres landsmøte vedtok i helgen en uttalelse som blokkerer regjeringens ønske om tidsubegrensede strukturkvoter. Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik/Wikimedia

Venstres landsmøte sa i helgen nei til evigvarende fiskekvoter. 

Dermed har ikke regjeringen flertall for planene om å innføre evige fiskekvoter. Den rødgrønne regjeringen innførte tidsbegrensning på strukturkvotene, men dette har den sittende regjeringen varslet at de vil gjøre om på. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) har tidligere uttalt at hun har som mål å finne løsninger som står seg ut over én stortingsperiode. Men såkalte evige kvoter kan sittende regjering skyte en pil etter med helgens landsstyrevedtak fra Venstre. For uten Venstre er det ikke stortingsflertall for en slik endring. 

 

Forslag fra Nordland

Sentralstyremedlem i Venstre Arne Ivar Mikalsen sier det føles godt å ha vedtaket på plass. Forslaget kom fra fylkeslaget i Nordland som fikk Troms, Finnmark, Oslo og Akershus med på laget. 

- I fylkeslaget har vi jobbet i mange år med å få opp fiskeripolitikken i partiet, blant annet gjennom en egen konferanse i 2012. Vi vil ha forståelse for at dette er ei viktig næring, og nå føler vi at vi har lykkes, sier Mikalsen. 

Han forteller at diskusjonen om tidsbegrensede eller tidsubegrensede kvoter gikk varm på landsmøtet. 

- Tidligere var dette et tema som kanskje ville engasjert fire debattanter, nå var alle med i debatten. Det viser at det er lurt å ikke gi seg, det fungerer å holde ut, smiler han.  

 

Fiskeriparti

Helgens vedtak ble til slutt enstemmig. 

- Noen ønsket å få inn flere ting, for eksempel dette med ressursrenter, men vi landet til slutt på at det var viktigere å samles om dette prinsippet, så får vi heller ta andre ting senere, sier Mikalsen. 

- Er det en ny æra vi nå ser med Venstre som fiskeriparti? 

- Skal Venstre være relevant må vi være relevant på alle politiske områder og i hele landet. Og da er fiskeri for å bruke et lokalt uttrykk jævla viktig, sier Mikalsen. 

 

 

 

Her er uttalelsen landsmøtet i Venstre vedtok i helgen: 

Havressurslover slår fast at "De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet Norge". På bakgrunn av dette prinsippet ønsker Venstres landsmøte at strukturkvoter i fiskerinæringen skal være tidsbegrensede.

Fiskeressursene våre kan, med forsvarlig forvaltning, levere mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid. Fiskeriressursene er en evigvarende ressurs som tilhører fellesskapet. Derfor er det viktig for Venstre å slå fast at kvoterettigheten aldri kan være evigvarende, men alltid eies av fellesskapet, selv om de for en periode forvaltes av private aktører.

Venstres landsmøte forstår samtidig næringens behov for forutsigbarhet og behov for å kunne investere langsiktig i fiskefartøy, redskap og forskning. Mange gjør store investering basert på visshet om framtidig inntjening. Venstres landsmøte er allikevel av den oppfatning at denne forutsigbarheten kan gjøres på andre måter en evigvarende og tidsubestemte strukturkvoter.

Strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringens behov for forutsigbarhet, samtidig som det gir staten mulighet til å omdisponere ressursene i fremtiden. Volstad-dommen i Høyesterett fastslår at staten kan omgjøre tidsuavgrensede kvoter til tidsbegrensede kvoter. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: