Vellykket undersøkelse i Andfjorden

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) brukte mindre enn to døgn på de seismiske undersøkelsene i Andfjorden, og alt tyder på at arbeidet har vært vellykket skriver NGU i en pressemelding.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) brukte mindre enn to døgn på de seismiske undersøkelsene i Andfjorden, og alt tyder på at arbeidet har vært vellykket skriver NGU i en pressemelding.

- Vi er godt fornøyd med datainnsamlingen som ble gjort. Målet var å bli ferdig så fort som mulig, for ikke å sjenere andre unødig. Det synes jeg vi klarte, og vi var godt innenfor oppsatt tidsramme, sier prosjektleder Marco Brönner i NGU.

Norges Geologiske Undersøkelse gjennomførte tidligere i september seismiske undersøkelser av Andefjorden, til sterk kritikk fra både fiskere og miljøforkjempere.

I løpet av den seismiske innsamlingen foretok hvalsafaribåten «Reine» registreringer med hydrofon av lydnivået. Lydnivået fra denne seismikken ble rapportert å være svak. Forekomstene av fisk i Andfjorden vil bli kartlagt senere i høst i regi av Havforskningsinstituttet.

Da arbeidet startet fredag kveld, var to fiskebåter ute i farvannet. Kystvakta var til stede, og holdt kontakt med både fiskere og forskningsfartøy.

- Vi hadde god dialog med fiskebåtene, og hadde ellers ingen problemer underveis. Vi har prøvd å være fleksibel, og endret på planene der det var fiskere i aktivitet, sier prosjektleder Marco Brönner.

De seismiske undersøkelsene på Andøya, ble gjennomført for å få mer kunnskap om dypforvitring i berggrunnen. Området er det eneste stedet på fastlands-Norge med sedimentære bergarter fra jordas mellomtid og hvor dypforvitret grunnfjell kan være bevart under dem.

Tags