Velger bort samisk for å oppnå bedre karakterer

En femtedel av årets avgangselever ved Samisk videregående skole i Karasjok har valgt bort samisk som førstespråk for å få bedre karakterer.

Tall som NRK har samlet inn,  viser at nesten en av fem avgangselever ved Samisk videregående skole (SVS) i Karasjok velger bort samisk som førstespråk. De vil heller ha det som andrespråk og norsk som førstespråk, rapporterer NRK Sápmi.

Situasjonen er den samme blant elevene i andre klasse, en av fem har valgt bort samisk som førstespråk.

I Karasjok er samisk fortsatt majoritetsspråket. Og den lille samebygda er lenge regnet som en av de få stedene i landet der samisk står sterkt, og sametingsråd Silje Karine Muotka mener det som skjer i SVS er en dårlig trend.

– Dette kan gå utover den helhetlige situasjonen for samiske språk, advarer Muotka.