Bøkfjordbrua er del av omleggingen og oppgraderingen av den ti kilometer lange strekningen på E105 mellom Hesseng ved Kirkenes og grensestasjonen på Storskog.