Politisk lederskap?

Adm. dir. i Mo Industripark, Arve Ulriksen, etterlyser nasjonale strategier for styrking av konkurransekraften og mer bærekraftig fra regjeringens side. (Foto: MIP).
Adm. dir. i Mo Industripark, Arve Ulriksen. Foto: Mo Industripark
Arve Ulriksen i Mo Industripark frykter for både industriarbeidsplasser og befolkningsutviklingen på Helgeland dersom sykehuset i Mo i Rana blir lagt ned. 

Vi er nå plutselig og helt uventet havnet i en situasjon i Rana og på Helgeland - som vil kreve et ekstraordinært behov for politisk og administrativt lederskap. Både Nordland Fylkeskommune og Helse Nord kan nå i adventstiden faktisk talt slukke mange lys i Rana-regionen. Lys som i dag er tent for å skape fremgang, vekst og verdier for hele nasjonen og Nordlandssamfunnet.

På vegne av Rana-industrien og de konstruktive og gode miljøene som støtter oss hver dag med tjenester, og ikke minst de utrolig gode krefter som nå aktivt jobber med planer for historisk store investeringer og etableringer i Rana, vil jeg tenne den røde varsellampa overfor Nordland Fylkesting og Helse Nord: Støtter dere en videre utvikling av landsdelens største eksport- og verdiskapingskommune? - Eller gjør dere det ikke? Saken handler, som de fleste vil forstå, om Rana Sykehus skal bestå eller avvikles.

Vi jobber hardt og utrettelig for å få realisert nye industriarbeidsplasser. Vi arbeider med flere konkrete etableringer hvor Freyr sine batterifabrikkplanene er den største. Den siste vil i så fall være fastlands Norges største og mest fremtidsrettede investering, som er tenkt plassert i Mo i Rana. Freyr ønsker å etablere en batterifabrikk, noe som krever 35-40 mrd. i investeringer. Samtidig har vi nylig fått den siste befolkningsoversikten som forteller oss, Helse Nord og Nordland Fylkeskommune at vi de siste 90 dagene er blitt 703 personer færre innbyggere i Nordland. Jeg håper virkelig at både helseforetaket og fylkestinget har fått med seg at Freyr vil trenge 2200 - 2400 ansatte  hvis de lykkes med å etablere sin fabrikk.

Vårt eksisterende store industrielle miljø og nye etableringer i verdensklasse som nå planlegges, krever at visse samfunnsfunksjoner er på plass. Et stort akuttsykehus er et av dem. I et nordnorsk perspektiv vil et samfunn som vårt trenge en fast og klok myndighetsutøvelse som skaper trygghet og langsiktighet. Nå stiller mange jeg møter i industriparken spørsmål om de gamle selvfølgeligheter som trygghet og politisk fremsynthet fortsatt er til stede.

Velger Helse Nord og Nordland Fylkesting å legge ned sykehuset i et av Norges største industrisamfunn med rundt 3000 industriarbeidsplasser, er denne beslutningen et aktivt ønske om at vårt stolte industrisamfunn settes inn i en avviklingsmodus. En beslutning som da vil føye seg inn i rekken av flere beslutninger som taler imot planene om å skape flere industriarbeidsplasser, som både vi og vårt fylke høylytt har uttalt ønske om. Jeg tenker selvsagt på nedleggelsen av VG2 klassene industriteknologi og transport/logistikk nettopp her i Rana. Da er plutselig dette en trend sammensatt av flere beslutninger, hvor våre planer om nyskaping, etablering av nye arbeidsplasser og ny infrastruktur i Rana bevisst skal skrotes.

Jeg anmoder derfor om lederskap i de institusjoner som nå skal fatte vedtak. Vi må forvente at beslutninger som tas er basert på kunnskap som et hentet inn gjennom sykehusprosessen, og basert på anbefalinger fra ekspertutvalg og administrasjon. I denne saken forventer vi at personer i politiske posisjoner gjør sine valg med personlig integritet og med ønske om vekst og utvikling i nord. Vedtak som omhandler milliarder av kroner i ringvirkninger kan ikke i denne sammenheng tas rett ut av løse luften. Nå handler det om å velge rett, for dette vil påvirke hele Nord-Norge.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: