Varsler storsatsing

En ny maritim strategi skal gi svar på hvordan Norge i fremtiden skal sikre rollen som en verdensledende maritim nasjon, håper næringsminister Monica Mæland (H).

Overfor NTB ramser hun opp åtte områder som skal kartlegges i løpet av det neste året: Såkalt «blå vekst» til havs og mulighetene innen maritim og marin virksomhet, utviklingen i internasjonale rammebetingelser i den maritime industrien, maritim utdanning, forskning og utvikling, grønn skipsfart, skipsregistre, nasjonale rammebetingelser og nordområdene. (©NTB)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: