Varmeste sjø på 13 år

De siste ukers temperaturutvikling viser at det nå er varmere i sjøen i år enn noe år, side 2002 fjor fra Møre og Romsdal og nordover. Sør for Stad er man slått av fjoråret.

Etter at sjøtemperaturene gjennom sommeren og første del av høsten, gjennomgående har lagt under hva man har målt de siste år, har nå tendensen snudd. Det er tall fra Lusedata som viser dette, melder Kyst.no

Alle fylkene fra Møre og Romsdal og nordover har nå (uke 45) høyere sjøtemperatur enn i fjor.
Temperaturene i denne delen av landet er også de høyeste siden oppretterne ble pålagt å melde inn til Lusedata (2002).

For de sørligste fylkene var fjorårets uke 45 litt varmere. Årets uke 45-temperaturer sør for Stad er dermed de nest varmeste siden registreringen i lusedata begynte.