Valle til gruppelederne: Obs obs!

May Valle i Nordland Venstre svarer på motinnlegget fra gruppelederne Knut Petter Torgersen (Ap), Bente Solås (Høyre) og Peter Walseth (KrF):

May Valle i Nordland Venstre svarer på innlegget fra gruppelederne Knut Petter Torgersen (Ap), Bente Solås (Høyre) og Peter Walseth (KrF):

Takk for avklaringer.
Jeg  ser av tilsvaret til meg at dere er  enige med meg om at inntektssvikten for 2015 er på 24 millioner.  Dette gir ikke grunn for å legge ned hurtigbåtrutene og å kutte godsfrakt  på Nexen. Jeg mener i motsetning til dere, at dette lett kan dekkes inn ved å bruke  reell rente. Rentefondet vil lett kunne dekke de eventuelle svingninger. For 2014 har fylkesrådet ved å regulere ned rentesatsen frigjort 26 millioner til økt drift i løpet av året. Dette er i prinsippet det samme som jeg foreslår for 2015. Fylkesrådet må selv stå for de valg de tar. Fylkesrådet har ingen grunn, med bakgrunn i inntektsystemet, til å legge ned båtruter.

Nå gir også budsjettforliket mellom regjeringen og Venstre og KrF ytterligere midler til fylkeskommunen, ca 15-20 mill. Dette er et resultat av de innspill som er gjort fra bl.a. Nordland Venstres fylkestingsgruppe.  Utfordringen til fylkesrådet er nå å fremskaffe riktig og forståelig tallmateriale for fremtidige fergekontrakter som kan legge grunnlag for nye forhandlinger med staten.Les også: 

- Legger opp til kutt og skylder på regjeringen

Avviser politisk spill 

 

 

 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: