Vågehvalkvote på 999 dyr i år

Whaling boat "Kato" of Ålesund, Norway. (Photo: Sylvi Inez Liljegren/NRK).
Vågehvalkvoten økes fra 880 til 999 dyr under årets hvalfangst, forteller Fiskeridepartementet.

Vågehvalkvoten økes fra 880 til 999 dyr under årets hvalfangst, forteller Fiskeridepartementet.

Økningen i antall dyr som kan tas er, ifølge pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWF).

Departementet har også valgt å slå sammen fangstområdene for Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen til ett samlet område, noe som skal gi nødvendig fleksibilitet.

- Vi gjør det både enklere og mer fleksibelt for hvalfangerne, samtidig som det skjer innenfor ansvarlige, vitenskapelige råd, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kvoten gir, igjen ifølge departementet, fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

De tre siste årene har det vært tatt 736 dyr i 2014, 660 dyr i 2015 og 591 dyr i 2016, og i 2014 og 2015 deltok 20 båter, mot 17 båter i 2016.

- Jeg tror kvotetallene og fleksibiliteten i fangstområdene, vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringa, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Nøkkelord