Uvisst for Trænafestivalen hvis hjørnesteinsbedriften ryker

Trænafestivalen kjøper en rekke varer og tjenester lokalt, og en eventuell nedleggelse av Modolv Sjøset AS kan dermed få følger også for andre aktører i det lokale næringslivet. (Foto: Wikimedia Commons)

Dersom den kriserammede fiskeribedriften på Træna legges ned kan det også spøke for fremtiden til Trænafestivalen, som har Modolv Sjøset AS som hovedsponsor.

Da HNN snakker med festivalsjef Anita Overelv er det solskinn og godvær som preger øyriket og de knappe 500 innbyggerne i helgelandskommunen. 

I flere måneder har de levd med vissheten om at kommunens hjørnesteinsbedrift kan stå i fare for å bli lagt ned. Frykten for det er blitt langt mer reell etter at så godt som samtlige av de ansatte ved den pelagiske fabrikken på Modolv Sjøset AS ble tatt ut i permisjon for noen uker siden.

30 prosent av kommunens yrkesaktive jobber i hjørnestensbedriften.

- Det er en dobbelsidighet i dette. Vi vil helst ikke snakke så mye om det, men være optimistiske. Vi «glemmer» det på en måte litt når det er slik som nå, svarer festivalsjefen når vi spør hvordan hun opplever stemningen i øysamfunnet om dagen.

- Det er jo når vi setter oss ned og begynner å diskutere, at vi tar det mer inn over oss, sier hun.


- For oss er det dramatisk

- Selv om mange av de som jobber på fabrikken er arbeidsinnvandrere, vil det jo influere oss, uansett. For oss som jobber med festivalen er det dramatisk, for Modolv Sjøset er en hovedsponsor som også bidrar med alt fra utstyr til folk. Modolv Sjøset er sentral for oss, understreker hun.

- Flere av de ansatte er viktige bidragsytere, så i ytterste konsekvens mister vi gode og viktige medarbeidere. Hvis det i et «worst case»-scenario blir reduksjon i folketallet må vi revitalisere festivalen, sier hun.

- I årets festival blir det uansett «business as usual», betrygger hun.

Festivalen arrangeres 10 til 12. juli, og trekker i år som i fjor både norske og internasjonale artister, og en rekke besøkende fra inn- og utland.

- Vi har holdt på i 13 år nå, kommenterer Overelv.

 

Vil ramme flere lokalt

- Vi omsetter for rundt ti millioner kroner årlig, og mye av det er salg og kjøp av tjenester lokalt, så det vil være flere enn oss som merker det på bunnlinja. Mange regner jo oss inn i driften også, så det er klart at det vil gå ut over flere.

Mørke skyer i horisonten til tross; Festivalsjefen har vanskelig for å tro på en helsvart fremtid.

- Etter ni tusen år med fiskerisamfunn her ute kan jeg ikke se for meg at det legges ned. Det kommer til å bli dyrere å avfolke Træna, enn å beholde oss. Vi gir oss ikke, selv om vi holder pusten nå, oppsummerer hun.

Selskapet Pelagia AS - som eier Modolv Sjøset AS -har flere ganger blitt spurt om hvilke planer de har for eventuell videre drift, men ingen vil svare.

Venter fortsatt på svar

Festivalsjefen mener usikkerheten nå, hos befolkningen, handler mest om den psykologiske biten. Hun skulle gjerne fått svar på om kommunen har en plan, eller om de for eksempel planlegger et allmøte, for å gi beboerne informasjon om det som skjer.

- Saken er jo den at dette handler om en privat bedrift, så vi kan ikke gjøre noe før de vet hva de vil foreta seg, sier ordfører Per Pedersen.

Eiernes taktikk med ikke å uttale seg synes han svært lite om, og i likhet med fylkesråd Arve Knutsen, betegner han den som arrogant.

- Det virker som om de ikke tenker på konsekvensene av at en bedrift rystes i grunnvollene, og at det er et enormt engasjement i lokalsamfunnet. Det skaper bølger og store ringvirkninger, sier han.


Frykter fraflytting

- Den beste måten de kan informere på er jo nettopp ved å gå ut og si noe om hvilke planer de har. Det er ingenting som er mer frustrerende enn ikke å vite, mener ordføreren.

- Hva tenker du om at det kan spøke for Trænafestivalen fremover, hvis det går mot nedleggelse av Modolv Sjøset?

- Nei, det er klart at alt dette handler om at det er helheten som skades. Det som bekymrer meg mest, hvis det blir et «worst case»-scenario med at hjørnestensbedriften ryker, så ryker grunnlaget for samfunnet vi har her ute på Træna. Men helheten består av mange små faktorer som påvirker hverandre. Men hvis først en familie begynner å bevege på seg, så er det lett at naboen gjør det samme, sier han.

Anita Overelv
Festivalsjef Anita Overelv. (Foto: Katrine Opdal)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: