Utvider samarbeidet med Riddu Riđđu

UiT-rektor Anne Husebekk og festivalleder ved Riddu Riđđu, Karoline Trollvik, er svært fornøyd med å ha signert en en samarbeidsavtale som forsterker båndene mellom universitetet og urfolksfestivalen.

 Riddu Riđđu-leder Karoline Trollvik og UiT-rektor Anne Husebekk er svært fornøyd med å ha inngått en treårig avtale som knytter universitetet og festivalen enda tettere sammen

- At vi får UiT med på laget som en av tre hovedsamarbeidspartnere,  vil bety veldig mye for jobben vår videre, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å ta posisjonen som verdens fremste og viktigste urfolksscene, og med denne avtalen kan vi dra enda mer nytte av den kompetansen som finnes ved universitetet, sier Karoline Trollvik til UiTs nettside.nettside.