Utslippsfri tunnel- og gruvedrift om 5 - 10 år

Om fem til ti år skal alt utstyr til både gruvedrift og tunneldrift være utslippsfri, lover sjefene i LKAB og LNS. (Illustrasjonsfoto: Gruvberget, LKAB, Fredric Alm/LKAB).
Om fem til ti år skal alt utstyr til både gruvedrift og tunneldrift være utslippsfri, lover sjefene i LKAB og LNS. (Illustrasjonsfoto: Gruvberget, LKAB, Fredric Alm/LKAB). // In five to ten years’ time, all equipment for both mining and tunnel operations will be emission-free, the bosses of LKAB and LNS promise. (Illustration photo: Fredric Alm/LKAB)

Både den svenske giganten LKAB og norske LNS lover karbonfri gruvedrift om få år. – Vi er godt i gang med elektrifiseringen, sier toppsjefene.

Under konferansen Arctic frontiers i Tromsø denne uke understreket både LKAB-sjef, Jan Mostrøm og konsernsjef Frode Nilsen i LNS gikk langt i å love en helt utslippsfri gruve- og tunnelvirksomhet om ganske få år.

CO2fri gruvedrift på vei

Mostrøm refererte til to store prosjekter LKAB er involvert i, det ene i samarbeid med SSAB og Vattenfall, der man utvikler CO2fri stålproduksjon og også CO2fri gruvedrift.

- Vi utvikler produksjonsmåter som gjør at vi kan erstatte fossile energikilder som olje og kull med kilder som ikke slipper ut CO2. I tillegg jobber vi med utslippsfrie transportløsninger, blant annet i samarbeid med Volvo og ABB, sa Mostrøm.

Både gruvedriften og transporten av det som tas ut skal være autonomt (selvgående) og utslippsfritt, ifølge den svenske gruvesjefen.

- Så sammen med en del store internasjonale aktører er vi altså i ferd med å utvikle en helt CO2fri gruvevirksomhet, sier Jan Mostrøm.

Jan Mostrøm og Frode Nilsen deltok i en paneldebatt om offshore energi og mineraler under Arctic Frontiers. Fra venstre: Jan Mostrøm, Sigrid Ina Simonsen (fylkesråd for kultur og næring i Troms), moderator Stephen Sackur, Ane Lone Bagger (minister i selvstyreregjeingen på Grønland), Forde Nilsen og Ingrid Schjølberg (professor i marin teknikk ved NTNU). (Foto: Terje Mortensen/Arctic Frontiers 2019.)
Jan Mostrøm og Frode Nilsen deltok i en paneldebatt om offshore energi og mineraler under Arctic Frontiers. Fra venstre: Jan Mostrøm, Sigrid Ina Simonsen (fylkesråd for kultur og næring i Troms), moderator Stephen Sackur, Ane Lone Bagger (minister for blant annet utenrikssaker i selvstyreregjeringen på Grønland), Frode Nilsen og Ingrid Schjølberg (professor i marin teknikk ved NTNU). (Foto: Terje Mortensen/Arctic Frontiers 2019.) // Jan Mostrøm and Frode Nilsen participated in a panel debate about offshore energy and minerals during Arctic Frontiers. From the left: Jan Mostrøm (CEO at LKAB), Sigrid Ina Simonsen (Troms County Councilor for Culture and Industry), moderator Stephen Sackur, Ane Lone Bagger (Greenland Minister for a.o. Foreign Issues), Frode Nilsen (CEO at LNS) and Ingrid Schjølberg (professor of Marine Technology at NTNU). (Photo: Terje Mortensen/Arctic Frontiers 2019)

5 - 10 år til karbonfrihet

Frode Nilsen i entreprenør- og gruveselskapet LNS følger opp. LNS eier og driver blant annet Rana Gruber, Skaland Graphite og en rubingruve på Grønland.

- Både gruvedriften og tunneldriften skal være karbonfri i løpet av 5 til 10 år, sier LNS-sjefen til High North News.

- Store deler av utstyret som brukes innenfor gruveindustrien har gått på elektrisitet i mange år allerede. Nå kommer det også nye lastere som er elektrisk, og der har vi allerede den første i bestilling, sier Nilsen.

Denne første lasteren kommer til å bli satt i tunneldrift på veiprosjekter, men Nilsen sier at det arbeides "world wide" med utvikling av fullelektrifisert gruve- og tunnelutstyr.

Utviklingen går fort

- Og utviklingen går kjempefort. Også når det gjelder den rene transporten av massene fra gruver eller tunneler. Det kommer blant annet transportutstyr som baserer seg på at det lades i unnabakker, og den oppladede energien brukes til å trekke i motbakkene.

Frode Nilsen tror at det kanskje kan bli noen hybride mellomløsninger, men at det bare er et spørsmål om forholdsvis kort tid før alt er elektrifisert.

En faktor som, i enkelte tilfeller, kan være en hindring er i lite tilgjengelige områder, som f.eks. LNS’ rubingruve på Grønland.

- Der er det jo et faktum at vi ikke har strøm frem til driftsområdet, så alt der er basert på aggregatdrift. Men normalt er det strøm fremført dit man jobber, sier Nilsen.

Ledd i utskifting av maskineri

Innføring av fullt ut elektrifisert anleggsmaskineri vil LNS ta som en del av den naturlige utskiftingen av utstyret, og ikke som en diger investering.

- Totalt så blir det jo noen hundre millioner, men det er en del av den normale driften. Det å skape en utslippsfri gruve- og tunneldrift er viktig for oss, så dette er investeringer vi gjerne gjør, sier Frode Nilsen.

Nøkkelord