Utreder framtidas transport i Lofoten

Flyplasstruktur blir en viktig del av den pågående utredningen om transport i Lofoten.

Flyplasstruktur blir en viktig del av den pågående utredningen om transport i Lofoten. 

Statens Vegvesen holder i disse dager flere dialogmøter som en del av utredningen av transport i Lofoten. På dagens møte i Leknes slo regionvegsjef Torbjørn Naimak fast at framtidig flyplasstruktur blir et viktig tema i utredningen, og da hører også Evenes med. 

- Uansett hva man måtte mene om lufthavnstruktur, vil Evenes spille en viktig rolle for folk og næringsliv i Lofoten i framtida. Det er dumt å kutte Evenes ut av bildet og låse seg til bestemte løsninger, sier Torbjørn Naimak.

Båt, bil og fly

Samferdselsdepartementet ga i september Statens Vegvesen mandatet om å se på alle sider ved transport i Lofoten. Ferger, tilførselsveier, havner og lufthavner er alle en del av konseptvalgsutredningen for E10 mellom Fiskebøl og Å. 

Målet er at denne strekningen i 2040 skal ha et transportsystem som knytter regionen sammen på en robust og effektig måte, og også gir god kontakt med naboregionene. 

Utredningen skal være ferdig i løpet av våren som kommer. 


Reiser fra Evenes

Det pågår allerede en diskusjon om en ny storflyplass på Gimsøy i Lofoten, og planene er under utredning. Dersom vind- og miljøforhold fører til at flyplassen ikke kan realiseres er Evenes en enda viktigere del av framtidens transport i Lofoten. 

Avinor arbeider nå med å planlegge med hvilke investeringer som skal prioriteres i Nasjonal Transportplan 2018-2027. I en strategirapport laget av Avinor og transportetatene pekes det blant annet på at reisende fra Lofoten og Vesterålen kjører forbi lokale flyplasser for å reise fra Evenes. Dette er en tendens som forventes å øke når den nye Hålogalandsvegen kutter avstanden langs E10 fra Svolvær til Evenes til under to timer. 


Politikerne neste

På dialogmøtet på Leknes var det invitert ca 20 representanter for kommuner, offentlige etater og næringsliv for å komme med innspill til arbeidet med konseptvalgsutredning. Møtet følger opp idéverkstedet som ble arrangert i Svolvær for to måneder siden. 

I neste uke skal etaten møte blant annet ordførerne i Lofoten, som skal komme med sine innspill til hva som bør vektlegges i konseptvalgsutredningen. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: