Utforsker ukjent område

Oljedirektoratet skal i sommer kartlegge undergrunnen på Mørerandhøgda og Gjallarryggen Sør i Norskehavet, vest på norsk kontinentalsokkel. Målet er å skaffe kunnskap om et uutforsket område.

Boreoperasjonen i Norskehavet inngår i kartleggingen av havområdet mellom Norge og Grønland – et prosjekt som har pågått i mange år. Årets feltarbeid skal blant annet gi svar på om noen av bergartene er sedimentære eller vulkanske.

Les mer hos Oljedirektoratet.

Tags