Det arktiske kystlivet: Sigurd er ordfører i fiskerikommunen Lebesby

Lebesby (High North News): Ordfører Sigurd Rafaelsen (37) gjorde nylig et brakvalg med Arbeiderpartiet i Lebesby kommune. Nå ser han fram til at investeringer for nærmere 400 millioner kroner gjøres i både fiskebruk og fiskerihavn – og sier dette skaper stort engasjement i kommunen helt nord i Finnmark.

Read in English

– Lebesby kommune har litt av alt; vi er bygget opp rundt fiskeri. Samtidig har vi også landets nordligste landbruk. Vi har tatt i bruk nye næringer som oppdrett – og så leverer vi kraft, forteller ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) til High North News.

Vi møter Sigurd utenfor rådhuset på dagen han offisielt blir gjenvalgt som ordfører i Lebesby kommune.

Rådhuset ligger noen få meter unna vannkanten, og inviterer deg nesten inn der det ligger midt i gågata.

Bygningens tilgjengelighet er slående – og står i stil til ordføreren – skal vi tro de vi snakker med i Kjøllefjord; en som lytter og snakker med alle. 

Sigurd er opprinnelig fra Sør-Varanger, men har bodd i finnmarksbygda Kjøllefjord i over ti år.

Fiskerikommune 

– Vi er en fiskerikommune først og fremst. Fiskeriene har vært grunnlaget for bosettinga her, fortsetter Sigurd.

I dag driver Lerøy i Kjøllefjord og avdelingen deres her er en av de største aktørene på kongekrabbefronten. Også andre store aktører som Lyder Fisk og Coast Kjøllefjord holder til i kommunen.

– Vi har dyktige fiskere og den beste kvaliteten på fisken, legger ordføreren til. 

Fiskeriet og tilhørende industri er den største næringa i Lebesby. Men også oppdrettsnæringa har blitt stor i kommunen og sysselsetter mange.

– Vi ønsker å være en del av de nye næringene som kommer, understreker han. 

Nordlig landbruk

Lebesby ligger helt nord i Midt-Finnmark og er Europas nordligste fastlandskommune. Fiskeriet etter torsk, hyse og sei ligger rett utenfor stuevinduet, men Sigurd forteller at man her også kan finne noe av landets nordligste landbruk. 

– Landbruk er en viktig del av kommunen, særlig i de indre delene. Vi har nå fire melkebruk, men det har vært flere. Disse fire leverer fantastisk når det gjelder kvalitet.

Han legger til at to av melkebrukene er inne på topp ti lista over melkekvalitet i Norge, men alle er inne på topp 50. 

– De som driver med dette besitter en unik kunnskap, slår han fast og viser til landbruket og jordbruket som drives på tross av det klimaet som er her. 

Ordføreren forteller også at det vanligvis produseres store mengder med egg i kommunen, og at Lebesby har vært Nord-Norges største eggleverandør. Akkurat nå er det imidlertid ingen produksjon ettersom det er overproduksjon av egg i Norge. 

Store investeringer 

I de kommende årene er det planlagt store investeringer i Lebesby kommune. Til sammen skal det investeres for nærmere 400 millioner kroner. 

Som High North News har omtalt besluttet Lerøy nylig å investere 158 millioner kroner i anlegget i Kjøllefjord. Selve arbeidet starter i 2024, og da skal blant annet selve fiskemottaket, som er fra 50-tallet, rives og bygges opp på nytt.

Fiskebruket i Kjøllefjord produserer både filet og saltfisk, men omtales gjerne som Lerøys kongekrabbesenter ettersom all krabbe som landes i Øst-Finnmark blir sendt til dette anlegget for videreforedling.

– Dette betyr at fiskeriene er en fremtidsnæring og at Lerøy som aktør ser en fremtid her  – og gjør at selskapet kan utvikle bedriften sin i kommunen, sier ordfører Sigurd om investeringa og legger til:

– Fiskere som velger å etablere seg her får også en trygghet når det gjelder å få levert sine råvarer på fiskebruket. Man får nå et moderne mottak som kan ta imot fisken. Dette gjør at også fiskerne kan investere i båter og i framtida.

Ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) snakker med High North News om de store investeringene som er planlagt i Lebesby kommune. 

Staten investerer i fiskerihavn

Som del av regjeringens fiskerihavnetiltak skal det også investeres 238 millioner kroner i Kjøllefjord fiskerihavn. Dette skal gå til utbygging av molo og utdyping av havnen. 

Prosjektet vil starte opp neste år og er planlagt å ferdigstilles i 2026.

Lebesby kommune har lenge jobbet opp mot myndighetene for å få på plass havneinvesteringen. Prosessen har pågått siden 90-tallet med utallige møter, forklarer Sigurd. 

– I 2013 kom vi for første gang inn i Nasjonal transportplan, men så ble det en ny prosess med ny regjering, der vi datt ut igjen.

– Vi har hele veien jobbet for å være synlige, relevante og vise behovet som vi har. Når man ser på de samfunnsøkonomiske analysene som er gjort av havnetiltaket i Lebesby, så er disse positive – og det er ganske sjeldent det er slik i Nord-Norge. 

En trygg havn

Ordføreren skisserer de planlagte utbedringene og forklarer at havnetiltakene vil gjøre Kjøllefjord til en tryggere havn å levere i, som får større kapasitet.  

– Vi får en utdyping av havna slik at man blant annet kan legge til rette for mer ferdsel inn. Vi kan ta imot større båter med mer last som kan levere inn til fiskebrukene, sier Sigurd og fortsetter:

– Og så skal det bygges molo som vil skjerme den andre siden av havna, sier han og forklarer at denne delen av havna, hvor Lerøy har sin drift, er svært værutsatt. 

– Når man får skjermet hele havna får vi mulighet til å legge inn flytebrygger på plasser der man ikke kunne gjøre det før. Og når vi mudrer ut vil det også bli masser som kan brukes til utfyllinger i havna for å lage mer industriareal til den maritime drifta.

Sigurd forteller at det ligger et steinbrudd i Kjøllefjord, der det kan hentes ut steinmasser til byggingen av moloen.

Og det er enorme steinmengder som behøves, sier ordføreren.

– Det skal bygges 400 meter med molo og dybden vil noen plasser være 40 meter. At vi har steinen nært gjør også dette prosjektet billigere, sier han.

I en kommune som Lebesby kan også små ting være store ting

Positivitet i kommunen

– Vi ser med positivitet på fremtida i Lebesby og det vi holder på med nå, sier Sigurd som blant annet får flere tilbakemeldinger om folk som vil bygge hus og flytte hjem til kommunen igjen.

– Folk har troa på fremtida i Lebesby. Investeringene som har kommet den siste tida har vært med på å bygge opp under dette. Vi har en ny giv. All aktiviteten som genereres, både i servicenæringa og på andre ulike sektorer, skaper synergier, positivitet og engasjement. Det er utrolig artig å være med på, fortsetter han. 

Brakvalg for Ap i Lebesby

Ved kommunevalget dette året gikk Arbeiderpartiet tilbake i en rekke kommuner, blant annet i Finnmark. Hva var det du fikk til – som ikke partiet for øvrig fikk til?

– Jeg tror resultatet vi fikk handler mye om den jobben som har blitt gjort over de siste fire årene. Vi har samarbeidet godt på tvers av partilinjene og ført en inkluderende politikk hvor vi også lytter til våre motstandere, sier Sigurd. 

– Samtidig har vi skissert en retning på hvor vi vil hen når det gjelder kommunen. Det gjelder å ta i bruk de mulighetene vi har og legge til rette for de ulike aktørene som vil investere i Lebesby. 

Han poengterer samtidig viktigheten av å se problemene som finnes der ute – være seg små eller store problemer. 

– I en kommune som Lebesby kan også små ting være store ting. Og ofte skal det små endringer som skal til for å endre noe – og jeg tror vi har klart å jobbe i tråd med dette og å lytte. 

Kraftkommune

Sigurd Rafaelsen og Lebesby kommune skilte seg også ut med positiv støtte overfor kraftpakken, som ble lagt fram av regjeringen like før valget.

Denne skal sikre nett- og kraftutbygging i Finnmark. I tillegg åpner den for en elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya. Flere lokallag i Finnmark har imidlertid stilt seg kritiske overfor planene og gikk hardt ut mot regjeringspartiene da kraftpakken ble framlagt. 

Hva slags rolle tror du kraftpakken og måten dere møtte denne på spilte i forbindelse med valget?

– Jeg tror det har hatt betydning. Vi er en stolt fornybar-kommune og kraft er allerede i dag en del av våre muligheter. Vi har to vannkraftverk og et vindkraftverk og vi er vandt til å forholde oss til det; mange har sine arbeidsplasser der og vet hva dette betyr for samfunnet i forhold til aktiviteten som skapes gjennom hele året, sier han og legger til: 

– Hvis vi skal bestå som samfunn i en liten kystkommune så må vi ta i bruk de mulighetene vi har til å skape vekst og utvikling. For oss som har lyst til å bygge ut kraft er det med på å styrke Lebesby kommune i forhold til sysselsetting og er med på å gi et økonomisk løft til den kommunale drifta som er viktig når vi skal ta de store investeringene enten det er helsebygg, skolebygg eller kulturbygg. Det handler om hvordan vi klarer å skape gode liv i Lebesby. Dette er en del av vårt bidrag, samtidig som at vi igjen får gitt tilbake til innbyggerne gjennom å levere gode bygg og moderne tjenester, avslutter han. 

Denne artikkelen inngår i High North News sin reportasjeserie om det arktiske kystlivet. Del gjerne dine reportasjetips med vår journalist Hilde Bye. 

Kjøllefjord