USA: Trump snur ryggen til Arktis

US Special Envoy for the Arctic, Admiral Robert Papp jr. will not be replaced under the Trump administration. (Photo: Linda Storholm)
USAs utenriksdepartement omorganiseres, og stillingen som spesialrepresentant for Arktis forsvinner.


USAs utenriksdepartement omorganiseres, og stillingen som spesialrepresentant for Arktis forsvinner.

USAs utenriksminister Rex Tillerson har i et brev til Senatets utenrikskomite skissert store endringer i sitt departement. Tillerson har tidligere gjort det klart at han ønsker en omfattende omorganisering, og foreslår nå å kutte et stort antall spesialrepresentantstillinger. Forslaget innebærer blant annet at posisjonen som spesialrepresentant for Arktis, opprettet av tidligere president Obama i 2014, legges ned.

Admiral Robert Papp satt i stillingen inntil Trump-administrasjonen overtok i januar. Siden da har stillingen stått ubesatt. Nå foreslår Tillerson at stillingen elimineres og at ressursene overføres til hav- og vitenskapskontoret (Bureau of Oceans and International and Scientific Affairs). Også stillingen som spesialrepresentant for klima foreslås nedlagt.

Trump-administrasjonen har foreslått å redusere utenriksdepartementets budsjett med nærmere 30 prosent. Utenriksminister Tillerson har tidligere varslet en omfattende gjennomgang av departementets organisering og budsjett, og betydelige endringer var ventet.
En rekke sentrale stillinger står ubesatt, også på politisk nivå, og både Trump og Tillerson kritiseres for manglende oppfølging. Mange ser imidlertid tomrommene i State Department som en del av Trumps strategi og oppfølging av valgkamp-løftet om å redusere byråkratiet i Washington.

Det er betydelig motstand i Senatet, også blant republikanere, mot for stor redusering av USAs diplomatiske verktøykasse i en tid der utenrikspolitiske utfordringer står i kø. De endelige kuttene ventes derfor å bli justert i den kommende budsjettprosessen på Capitol Hill. Lederen av Senatets utenrikskomite, senator Bob Corker, har imidlertid gitt uttrykk for støtte til Tillersons omorganiseringsplan.

Heather Conley, visepresident ved Washington-tankesmien CSIS og leder for CSIS’ Arktisprogram ser endringene i sammenheng med Trump-administrasjonens manglende interesse for Arktis, og tror ikke at eliminering av spesialrepresentanten gjør noen stor forskjell.

- Jeg tror ikke bortfall av denne posisjonen vil ha særlig innflytelse på USAs Arktispolitikk. Arktisekspertisen sitter uansett i Bureau of Oceans, Environments and Scientific Affairs. Opprettelsen av spesialrepresentantstillingen (i 2014) var et resultat av at utenriksdepartementets måtte trappe opp mens USA hadde formannskapet i Arktisk Råd, og at Det hvite hus hadde behov for å reorganisere og koordinere Arktispolitikken bedre. Tanken var god, men resultatet var stort sett en skuffelse. Intet tyder på at Trump-administrasjonen vil bestemme seg for å prioritere nordområdepolitikken, og dermed får det heller ikke særlige konsekvenser at spesialrepresentantstillingen forsvinner, sier Conley.

Read article in English 
Heather Conley tror ikke bortfall av en amerikansk spesialrepresentant for Arktis vil ha særlig innflytelse på USAs Arktis-politikk. (Foto: CSIS)
Heather Conley tror ikke bortfall av en amerikansk spesialrepresentant for Arktis vil ha særlig innflytelse på USAs Arktis-politikk. (Foto: CSIS)

Nøkkelord