USA og Canada lover felles innsats for å beskytte Arktis

Prime Minister Justin Trudeau of Canada visited president Barack Obama in Washington D.C. this week. (Photo: Chuck Kennedy)
Washington D.C: Canadas statsminister Justin Trudeau har denne uken vært på offisielt besøk i Washington. Torsdag undertegnet president Obama og Trudeau en avtale om mer samarbeid og sterkere innsats for å bekjempe klimaendringene. Utfordringene i Arktis sto sentralt.

Washington D.C: Canadas statsminister Justin Trudeau har denne uken vært på offisielt besøk i Washington. Torsdag undertegnet president Obama og Trudeau en avtale om mer samarbeid og sterkere innsats for å bekjempe klimaendringene. Utfordringene i Arktis sto sentralt.

English version here. 
 
Trudeaus besøk i Washington, første statsbesøk fra Canada på neste tjue år, ble et hjertelig møte mellom to statsledere som har mye til felles.
Klimaendringene og oppfølgingen etter Paris-møtet var en hovedsak under møtene, og det ble erklært et «nytt partnerskap» mellom USA og Canada for å takle de særlige utfordringene man står overfor i Arktis. I avtalen som ble signert erklæres det at de to landene vil ta en lederrolle internasjonalt på klima og miljøvennlig økonomisk utvikling. Avtalen forplikter landene til en reduksjon av metanutslipp fra olje- og gassindustrien (ned til 40-45% av 2012-nivået i 2025), og sterkere samarbeid på utvikling av alternative energikilder.

Vitenskapsbasert i Arktis

Den bilaterale avtalen slår fast at både USA og Canada vil basere sin innsats i Arktis på «vitenskapsbaserte avgjørelser», en klar endring fra Canadas klimaskeptiske linje under forrige regjeringsleder, de konservatives Stephen Harper.

Avtalen legger også sterk vekt på at utviklingen i Arktis og avgjørelsene framover må tas i samarbeid med urfolk i nordområdene.

Fire områder vektlegges spesielt i Arktis-delen av avtalen:

1)  Beskyttelse av mangfoldet (biodiversiteten) i Arktis. Begge land gjentar sine forpliktelser om å beskytte minst 17% av landområdene og 10% av havområdene innen 2020.
2)  Innarbeidelse av urfolks tradisjonsrike kunnskap i prosessen rundt avgjørelsene som tas.
3)  Sikre bærekraftig økonomisk utvikling, der kommersielle aktiviteter balanseres opp mot sikkerhets- og miljøstandarder. Skipsfart, fiskeri og olje- og gassaktivitet nevnes spesielt.
4)  Støtte og styrke arktiske samfunn, med særlig vekt på urfolks rettigheter, fornybar energi og infrastruktur.

 
Miljøbevegelsen håper på borestopp

Avtalen hilses velkommen av miljøorganisasjonene. Nettstedet Thinkprogress.org gjengir uttalelser fra Environment America’s leder Margie Alt, som kaller avtalen «modig». Hun mener den setter en ny standard for bevaring av Arktis, og håper dette kan bety et fremtidig forbud mot olje- og gassutvinning i nord.

 Greenpeace-leder Annie Leonard er noe kjøligere i sine kommentarer, og kritiserer Obama-administrasjonen for fortsatt å vurdere boring i Arktis. 
«Dagens avtale mellom USA og Canada er bare prisverdig i den grad den er et skritt på veien mot et fullt ut beskyttet Arktis uten utvinning av fossilt brensel», sier Leonard.

Det er fremdeles uklart hva Obama-administrasjonen vil bestemme seg for når det gjelder oljeboring i nord. ThinkProgress siterer fra en telefonsamtale innenriksminister Sally Jewell hadde med pressen torsdag morgen, hvor hun sa at videre avgjørelse om olje- og gassutvinning blant annet vil avhenge av hvorvidt kommersiell aktivitet innvirker på USAs evne til å oppfylle sine klima- og Arktismål.
 
Olje- og gassindustrien skeptisk

USAs mektige olje- og gassindustri har varslet kamp dersom det innføres nye og strengere regler for metanutslipp.
Obama-administrasjonen vil neppe rekke å gjennomføre de tiltak som skal til for å nå målet om 40-45% reduksjon slik avtalen legger opp til. Det vil derfor trolig bli opp til neste president å fullføre avtalen.

På demokratisk side har både Hillary Clinton og Bernie Sanders sagt at de vil videreføre Obamas klimaarbeid. Blant republikanske kandidater er det imidlertid lite som tyder på at man vil støtte avtaler som kan gå ut over olje- og gassindustrien.
 
Bilateral begeistring

Besøket fra Canada (som kalles statsbesøk selv om Trudeau strengt tatt ikke er statsoverhode) har satt preg på Washington denne uken. Pressedekningen av det enkelte har kalt «et møte mellom to av verdens kuleste statsledere»  har vært massiv, og det er stor begeistring på begge sider av grensen over det man ser som et nytt kapittel i forholdet mellom de to nabolandene.

Arktis trer fram som et hovedsamarbeidsområde, og både Obama og Trudeau har hastverk med å levere på sine lovnader etter Paris. Etter avtalen denne uken å bedømme burde det bli mye nordområdepolitikk både i Ottawa og i Washington i tiden som kommer.

 

Nøkkelord