USA, Kina og Russland planlegger felles forskning for å regulere fisket i Arktis

Det felles forskningsprosjektet har som mål å spore fiskearter i Arktis og finne nivået av fangst på disse i dag. Hvis en fiskestamme anses å være tilstrekkelig stor, vil det bli vedtatt en ny regel for å tillate kommersiell fisking av arten innenfor fastsatte kvoter. (Foto: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt)

USA, Kina, Japan og Russland er blant landene som planlegger felles forskning på fiske i Polhavet i et forsøk på å etablere internasjonal regulering.

Representanter fra ni land og EU planlegger å møtes i Sør-Kore tidlig neste år for å diskutere fiskekvoter basert på lignende traktater som dekker andre regioner, ifølge Nikkei.

Gruppen planlegger å starte med kvotene, som kan tre i kraft allerede i 2022, og vil deretter gradvis utvide retningslinjene til å håndheve bærekraftig fiske.

De ni landenes innsats, samt EU, er basert på en internasjonal avtale om forby uregulert fiske i Polhavet som trådte i kraft i juni.

Den felles forskningen har som mål å spore hvilke typer fisk som finnes i Arktis og hvilket nivå de fangstes på i dag. Hvis en fiskestamme anses å være tilstrekkelig stor, vil det bli vedtatt en ny regel for å tillate kommersiell fisking av arten innenfor fastsatte kvoter.

Medlemmene i forskningsprosjektet, som også omfatter Canada, Danmark, Norge, Island og Sør-Korea, skal diskutere etablering av en styringsorganisasjon som skal styre ressursene for å kunne overvåke uregulert fiske samt fatte avgjørelser i disputter. Målet er å få etablert et slikt internasjonalt regelverk innen 2023-2024.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord