Unikt vinterseilas leverer moduler for Arctic LNG2 via Den nordlige sjørute

Det polarklassifiserte tunglasteskipet Audax tar seg gjennom isdekket farvann. (Foto: Deltamarin, med tillatelse)

Et isklassifisert lasteskip eskortert av to atomdrevne isbrytere transporterte en modul på 12 000 tonn fra Kina via Arktis. Det var den første reisen av dette slaget så sent på vinteren, et ytterligere tegn på at Polhavet åpner seg stadig raskere.

Det isbryterklassifisert modul-lasteskipet Audax leverte nylig en enorm prefabrikkert anleggsmodul for Novateks Arctic LNG2-anlegg via Den nordlige sjørute (NSR). Skipet forlot Tianjin i Kina 29. desember, kom inn på NSR ved Kapp Desjnev 25. januar og ankom Murmansk i Russland 17. februar. Tidligere har NSR tradisjonelt vært stengt for lastetrafikk i desember og har først gjenåpnet tidlig på sommeren.

Imidlertid har fraktesesongen utvidet seg i de senere år fordi havisen har trukket seg tilbake. Ifølge Novatek var dette første gang et så stort lasteskip har seilt langs NSR i februar.

Audax ble eskortert av isbrytere deler av veien for å komme seg gjennom de delene av NSR hvor man vanligvis finner den tykkeste isen. Isforholdene er særlig utfordrende i vinter, ettersom havet begynte å fryse til allerede i november.

På grunn av størrelsen på Adax var de to atomdrevne isbryterne Yamal og Arktika involvert i å bistå langs sjørutens mest utfordrende strekninger i Tsjuktsjerhavet, Øst-Sibirhavet og Karahavet, forklarer Novatek i en uttalelse.

novatek
Audax sammen med den atomdrevne isbryteren Yamal langs Den nordlige sjørute. (Foto: Andrey Tenitskij, kaptein på isbryteren Vaygach. Brukt med tillatelse.)

Med en bredde på 43 meter er Audax betydelig bredere enn Russlands største atomdrevne isbrytere, noe som gjorde det nødvendig at to slike skip jobbet sammen for å bryte åpen en kanal som var bred nok til at lasteskipet kunne passere gjennom den.

For å ytterligere optimalisere denne typen eskorteseilaser har Russland startet konstruksjonen av en ny isbryter i det de kaller «leder-klassen», som skal ha en bredde på 60 meter og være i stand til å åpne en kanal for selv de bredeste lasteskipene helt på egen hånd.

Bygger Novateks neste LNG-anlegg

Modulen som Audax leverte utgjør en del av Novateks andre flytende naturgass-anlegg (LNG) i Arktis. Det første anlegget, Yamal LNG, kom i drift i 2017 og har siden da produsert rundt 65 millioner tonn LNG. Det neste anlegget, Arctic LNG2, skal ligge i nærheten av det første, på motsatt side av Ob-bukta.

I kontrast til Yamal LNGs moduler, som ble satt sammen på stedet, bruker Novatek et LNG-byggesenter i Belokamenka nær Murmansk, hvor elementene installeres på gravitasjonsbaserte strukturer (GBS) før de fraktes til stedet hvor Arctic LNG2-anlegget bygges.

belokameka LNG center
Novateks LNG-konstruksjonssenter nær Murmansk. (Foto: Novatek, med tillatelse)

Unike skip for levering i Arktis

Audax er en del av et logistikksystem Novatek har utviklet for Yamal LNG helt tilbake i 2010. Skipet og dets søsterskip Pugnax brukes til å levere prefabrikkerte moduler fra hele verden til havnen Sabetta på Yamal-halvøya eller til konstruksjonssenteret nær Murmansk.

De to isklassifiserte tunglasteskipene ble utviklet av Aker Arctic, et finsk firma som designer isbrytere, og ble bygget ved Guangzhou-verftet i Kina.

De to skipene er mer enn 200 meter lange og kan frakte 21 800 tonn last på et flatt lasteområde som er på størrelse med to fotballbaner. To skip ble bygd i 2016 og er de eneste skipene av denne typen, som kombinerer tradisjonell tunglastevne på et bredt lastedekk med isbryterklassifisering. Lasteskipene kan seile med en fart på tre knop mens de traverserer is som er opptil 1,5 meter tykk.

– To av de store utfordringene med å designe skipene var for det første vekten av modulene, og for det andre: måten de vil lastes over til skipene på, ettersom skipene må være i balanse hele tida. Vi har vært nødt til å optimalisere konstruksjonen slik at de ikke ble for tunge, men samtidig er sterke nok til å tåle vekta, forklarer Akers prosjektleder Mika Hovilainen.

Enhver forekomst av is under lasting og lossing utgjør en sikkerhetsrisiko og må fjernes.

Med individuelle moduler som veier mer enn 10 000 tonn hver, noe som tilsvarer rundt 5 000 firehjulstrekkere, var det å holde skipet i balanse en nøkkelutfordring. Skipets skrog kunne heller ikke ha en dybde på mer enn åtte til tolv meter, ettersom farvannet langs NSR og ved elvedeltaene kan være grunt.

Det at skipene skal operere i arktiske omgivelser har også gjort det nødvendig med flere unike egenskaper, så som et oppvarmingssystem for lastedekket. Sjøsprøyt fra havet fryser umiddelbart når det kommer i kontakt med dekket, noe som skaper farlige forhold på dekkområdet som måler hele 175 ganger 43 meter. Dersom det skulle ligge is der under lasting og lossing utgjør det en sikkerhetsrisiko og må fjernes.

Etter omfattende beregninger og testing designet Aker et system som bruker damppiper under dekk som kan slås på 24 timer før lossing.

Mens skipstrafikk vinterstid i Arktis krever høyspesialiserte fartøy per nå, sier Novatek at den vellykkede fullføringen av seilasen «er et vitnesbyrd om påliteligheten i selskapets logistikkmodell og om muligheten for helårlige LNG-leveranser via Den nordlige sjørute til Asia og stillehavsregionen.»

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord