Unge, ambisiøse og dyktige: Slik vil de forandre Arktisk Råd

Andreas Østhagen, Siri Beate Artnzen, Lena Fjellvang og Marion Aslakson Ravna foran det Canadiske parlamentet i Ottawa. (Foto: Arne O. Holm)
OTTAWA, CANADA: De er nordlendinger, de er unge, de er kompetente og de er ambisiøse. I dag skal de fortelle hvordan Arktisk Råd bør styres i framtida. Det skjer under en workshop i Ottawa ved innledningen til det niende ministerrådsmøtet i Arktisk Råd.

OTTAWA, CANADA: De er nordlendinger, de er unge, de er kompetente og de er ambisiøse. I dag skal de fortelle hvordan Arktisk Råd bør styres i framtida. Det skjer under en workshop i Ottawa ved innledningen til det niende ministerrådsmøtet i Arktisk Råd.

I løpet av den siste uka har du møtt dem i spaltene til High North News. Natt til onsdag ankom de Ottawa, og i dag skal de sammen med andre framtidige ledere fra nordområdene forsøke å påvirke Arktisk Råd til å jobbe med de rette sakene på riktig måte de neste årene.


Fokus på attraktive samfunn

Workshopen her i Ottawa innleder ministerrådsmøtet som arrangeres i Iqaluit, noen timers flytur nord for Ottawa.

-  I stedet for bare å snakke om utfordringene og problemene, ønsker jeg å sette fokus på arbeidet med å skape attraktive samfunn i nord, sier Siri Beate Arntzen, 27 år gammel student og kommunikasjonsarbeider i Norsk Olje og Gass.

- Den debatten er nesten fraværende i Arktisk Råd. I tillegg vil jeg snakke om behovet for å bygge en kunnskapsstruktur som reduserer hjerneflukten fra Arktis. Ikke minst gjelder dette unge kvinner. På begge disse områdene har Norge kommet langt, uten at det setter sitt preg på arbeidet i Arktisk Råd, sier Arntzen.

 

Urfolksrettigheter

Marion Aslakson Ravna, 20, er student og aktiv innenfor urfolksarbeid. Og akkurat dette temaet vil være hennes hovedbudskap.

- Urfolksrettigheter har ikke vært en del av diskusjonen i Arktisk Råd. Det bør det være i framtida. Jeg ønsker derfor i skape en debatt om dette. Det vil være naturlig om Arktisk Råd diskuterer hvilke rettigheter urfolk skal ha, sier Ravna.


Anerkjenn ulikhetene

Andreas Østhagen, 28, arbeider ved Institutt for Forsvarsstudier og ved Nordområdesenteret ved Universitet i Nordland. Han vil i sitt innlegg peke på ulikhetene mellom medlemslandene i Arktisk Råd.

- Det er en misforståelse i Arktisk Råd at alle medlemslandene har de samme utfordringene. Snarere bør rådet legge større vekt på ulikhetene og gjøre dette til en egen dimensjon i arbeidet. Ulikhetene vises ikke i de rapportene som legges fram. Når Canada snakker om utvikling av sine nordområder er det en helt annen diskusjon enn den som foregår for eksempel i Nord-Norge, sier Østhagen til High North News.

 

Ta vare på havet

Også Lena Fjellvang skal snakke til Arktisk Råd. Hun er 27 år og jobber i Norsk Sjømatråd.

- For meg er hovedbudskapet at vi må ta vare på ressursene i havet, og at det å ta vare på disse ressursene er verdiskaping. Mye av framtida i nord handler om hvordan vi forvalter disse ressursene, og kunnskapen om dette er for dårlig. Arktisk Råd gjør en god jobb, men i framtida handler det om å utvikle systemer som gjør det lønnsomt å ta vare på disse ressursene, sier Fjellvang.

 

 

Her finner du blogginnleggene:


Siri Beate Artnzen: "With a compass in my pocket"

Marion Aslakson Ravna: "A changing north - for the future?" 

Andreas Østhagen: "Can the Arctic be sheltered?"

Lena Fjellvang: "In cod we trust"

 

 

Nøkkelord