- Ungdommen det viktigste vi har

Det er blitt færre av dem. Det er enda viktigere å ta vare på dem.

- Hver enkelt ungdom blir stadig mer verdt for samfunnet.

Det sa førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, UiN, Erlend Bullvåg under en konferanse i Glomfjord denne uken

I salen i Meløy kulturhus satt rådgivere fra grunnskolen og den videregående skolen i Rødøy, Meløy og Gildeskål. Bullvåg skulle formidle trender og utfordringer for samfunnets kompetansebehov. Svarene viste at arbeidslivet preges av store endringer, der behovet for arbeidskraft forskyves mellom næringene. Samtidig går antallet unge stadig nedover. Ergo må hver enkelt tas bedre vare på enn før.

Les mer i Avisa Nordland.