Undersøker gruvearbeidernes helse

Morten Skandfer har gjennomført verdens største studie på gruvearbeideres helse og arbeidsmiljø, og har nå fått 27 millioner i EU-midler for å fortsette forskningen.

– Det er viktig å ha kunnskap om sammenhengen mellom gruvearbeideres helse og arbeidsforhold hvis vi skal være god rustet til en kommende vekst i gruveindustrien i nordområdene, sier Morten Skandfer. Han har forsket på helsen og arbeidsmiljøet til over 3500 gruvearbeidere i Kirovsk på Kolahalvøya i Russland gjennom forskerskolen EPINOR ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Dette er hans doktorgradsarbeid og en av de største nåværende studiene i verden på dette temaet.

Les mer på hjemmesidene til UiT Norges arktiske universitet.

Tags