Ulriksen ny styreleder i NHO Nordland

Arve Ulriksen er ny styreleder i NHO Nordland.

Arve Ulriksen er ny styreleder i NHO Nordland. 

Ulriksen er til daglig administrerende direktør i Mo Industripark. Han overtar rollen som styreleder etter Morten Chr. Jakhelln som gratulerer Ulriksen og ønsker lykke til.

Ulriksen sa i sitt innlegg til årmøtet at det er viktig for Nordland å samarbeide om de store sakene framover. Ulriksen mener landbasert industri vil få en enda viktigere plass i årene som kommer, og at Nordland i tillegg har en sterk posisjon med vekstnæringer som havbruk og reiseliv.  

 

Tags