UiT utnevner fire æresdoktorer

I forbindelse med 50-årsjubileet i år har styret ved UiT Norges arktiske universitet valgt å utnevne fire nye æresdoktorer. Mottakerne er en nobelprisvinner, en Spellemannsvinner, en forkjemper for global helse og en av universitetets pionérer.


I forbindelse med 50-årsjubileet i år har styret ved UiT Norges arktiske universitet valgt å utnevne fire nye æresdoktorer. Mottakerne er en nobelprisvinner, en Spellemannsvinner, en forkjemper for global helse og en av universitetets pionérer.

De fire æresdoktorene er den israelsk-amerikanske nobelprisvinneren i kjemi, professor Arieh Warshel, musiker Mari Boine, den britisk-norske legen og redaktøren Richard Horton og Olav Holt - tidligere rektor, professor og en av pionerene ved UiT Norges arktiske universitet.

- Alle har de innenfor hver sine fagfelt og på hver sine måter utmerket seg. Fellesnevneren for dem alle er at deres innsats har hatt - og har fortsatt - betydning for andre, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

Æresdoktorat tildeles personer som har bidratt med betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, fremragende arbeid til gagn for kunsten eller vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.
Nøkkelord