UiT tror på dialog

 – UiT er positiv til departementets initiativ til å styrke faglig kvalitet og robusthet i norsk høyere utdanning og forskning, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Styret ved UiT skriver i en pressemelding at de nå har behandlet Kunnskapsdepartementets henvendelse om å komme med innspill på modeller som kan styrke faglig kvalitet og robusthet i norsk høyere utdanning og forskning.

- Nord-Norge opplever stor vekst og store muligheter, og vi skal bidra til at Norge realiserer dette vekstpotensialet. Oppdraget gir de nordnorske institusjonene anledning til å undersøke hvordan vi i fellesskap kan bidra til gode og robuste fagmiljø, sier rektor Anne Husebekk.

Hun mener det er spesielt viktig at landsdelen har et enhetlig teknologimiljø som tilbyr  utdanninger og kompetanse på høyt nivå, og som kan hevde seg i konkurransen både nasjonalt og internasjonalt.

UiT har de siste fem årene vært gjennom to fusjoner. Den første med  Høgskolen i Tromsø i 2009, og den andre med Høgskolen i Finnmark i fjor. 

– Dialog og frivillighet må være fremgangsmåten når det nå kommer nye strukturdiskusjoner, mener UiT-rektoren.

 Her kan du lese mer om Kunnskapsdepartementets utfordring til de norske utdannings- og forskningsinstitusjonene.

 

Tags