UiT satser på nordområdene

"Felles forskning kan legge til rette for bedre politiske forbindelser, og gjennom internasjonale forskernettverk og et arktisk forskningssamarbeid på tvers av landegrensene tror vi at forholdet til vår nabo i øst kan bli bedre."  

Med tre nye professorer på plass utvider UiT Norges arktiske universitet sin nordområdesatsing. De tre nyansatte har stor tro på at felles, arktisk forskning kan bedre forholdet til Russland, melderUiTs nettsider.

«Barents Chair»-satsingen til UiT er knyttet til fagområdene historie, urfolksspråk og nordområdestudier. Kari Aga Myklebost er ansatt som professor i historie med vekt på studier av Russland og russiske forhold, Rasmus Gjedssø Bertelsen blir fra januar 2015 professor i nordområdestudier med vekt på studiet av politiske prosesser og Jussi Ylikoski har fått jobben som professor i urfolksspråk.