- Uholdbart å skrinlegge sjøkabel til Svalbard

- The option of supplying Svalbard with power through a submarine cable from the mainland should be explored, not dismissed, says Dag Ivar Brekke, former Deputy Director of SNSK, Svalbard’s coalmining company. (Photo: Google Earth/HNN illustration)
- Det er merkelig å skrinlegge sjøkabel som mulig energiforsyning til Svalbard uten utredning. Det sier tidligere SNSK-direktør Dag Ivar Brekke.

 

- Det er merkelig å skrinlegge sjøkabel som mulig energiforsyning til Svalbard uten utredning.

Det sier Dag Ivar Brekke, tidligere viseadministrerende direktør ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani til High North News.

Brekke, som har bodd på Svalbard i til sammen omkring 12 år, var nestkommanderende i SNSK fra 2006 til 2008 og fra 2009 til 2011. Han er opptatt av, og følger nøye med på, debatten om den fremtidige energiforsyningen til Svalbard.


Kullimport til Svalbard?

- Det er vanskelig å skjønne hvordan Olje- og energidepartementet (OED) bare kan sette en strek over alternativet med sjøkabel før man starter utredningen av de ulike alternativene, sier Dag Ivar Brekke.

Som HNN har skrevet tidligere kan den paradoksale situasjonen oppstå at det må importeres kull til Svalbard for å holde kraftforsyningen gående etter at Gruve 7 er tømt

Stortinget har bedt regjeringen om snarest mulig å utrede Svalbards fremtidige energisituasjon, og i desember meldte OED at;

"Departementet er i sluttfasen av det interne forarbeidet og utredningen vil bli igangsatt så fort som mulig“.

Med andre ord har man ikke kommet i gang med denne utredningen ennå.


Kabel via Johan Castberg?

Det Dag Ivar Brekke stusser over er at departementet samtidig gravlegger et av de aktuelle alternativene, en sjøkabel til Svalbard, fra Finnmark og muligens via Johan Castbergfeltet.

Daværende statsråd Tord Lien mente allerede i november 2016 å kunne slå fast at en sjøkabel vil bli altfor kostbar.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2017 gjentar regjeringen argumentasjonen om at en sjøkabel blir for dyr, sårbar for feil, og dessuten at det av vernehensyn neppe er aktuelt å bygge ut strømnett mellom alle øygruppens bosettinger.

“Å bygge en undersjøisk strømkabel fra fastlandet til Longyearbyen vil derfor ikke kunne utgjøre en løsning for hele øygruppens energiforsyning“, heter det blant annet.


Vil dukke opp igjen

- Jeg synes det er merkelig at alternativet skrinlegges med argumenter som også gjelder for andre alternativer. Med sviktende argumentasjon vil alternativet dukke opp igjen hvis man ikke utreder det skikkelig en gang for alle, sier Brekke.

- Jeg er ikke fiksert på ett alternativ, men sjøkabel vil kunne sikre Svalbard høykapasitets energi og stabilitet i tilføringen av denne. Verden blir elektrisk enten vi vil det eller ikke, og Norge har masse fornybar strøm. Lokale løsninger kan fungere fint, men det er fare for at de lages knappe og tilpasset en ønsket befolkningsutvikling. Høyt FoU-innhold har også en tendens til å øke risikoen, mener Brekke.


Fremdeles fossile energikilder

Han peker også på at flere av de lokale løsningene som lanseres for Svalbard er teknologitunge, ikke ferdig utviklet og gjerne vil måtte kombineres med fossile energikilder.

- Det gjelder både for vind- og sol-løsninger. Hydrogen er spennende, men meg bekjent er det et stykke frem til et marked for hydrogen som konkurransedyktig brensel. Transportalternativene er uferdige og virkningsgraden for hydrogen brenselceller er fortsatt lav. Videre produseres det aller meste av hydrogenet i verden fra naturgass, og gir ikke en fornybar løsning uten karbonhåndtering og lagring.


Suverenitet

Dag Ivar Brekke peker også på det politiske aspektet ved valg av energikilde for Svalbard.

- Tunge og langsiktige investeringer kan være en effektiv og sterk måte å vise eierskap på. Det forteller både omverdenen og de fastboende at Norge er langsiktige i sin forvaltning av Svalbard.

En sjøkabel er dyr, men kan også være et tydelig signal om sterk og langvarig vilje, mener Brekke.

- Regjeringen hevder at vernehensyn gjør at man ikke kan bygge kraftlinjer over land, til de øvrige bosettingene, dersom man fører en sjøkabel til Longyearbyen?


Ikke snakk om "monstermaster"

- Jeg mener dette må veies opp mot de miljøkonsekvensene av lokal energiproduksjon. Og kraftlinjer på land blir neppe "monstermaster" av Statnettdimensjoner, men mer lik overføringslinjer man ser mellom småsteder på fastlandet. Videre burde det være mulig å føre sjøkabel - eksempelvis - fra Hotellneset til Kapp Heer og opp til Barentsburg – så trengte man ikke lenger brenne kull der.

Det ville jo vært en fin anledning til å utvikle det lokale samarbeidet Norge har med Russland på Svalbard. Ny Ålesund ville kunne forsynes fra et mulig kabelkryss på Isfjord radio, mener Brekke.


Må utrede alle alternativer

Hans poeng er uansett at disse momentene hører hjemme i en utredning av den fremtidige energiforsyningen til Svalbard.

- Alle alternativene bør på bordet samtidig. En sjøkabel har vært fremme i debatten, også i Revidert nasjonalbudsjett. Det er rett og slett vanskelig å forstå hvorfor regjeringen forsøker å unngå dette alternativet for strømforsyning til Svalbard, sier Dag Ivar Brekke.Dag Ivar Brekke var viseadministrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani fra 2006 til 2008 og fra 2009 til 2011. (Foto: Privat).
Dag Ivar Brekke var viseadministrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani fra 2006 til 2008 og fra 2009 til 2011. (Foto: Privat).

Nøkkelord